Sveriges Byggindustrier

Bättre logistik, effektivare produktion och

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 09:43 CET

Byggcheferna, Sveriges Byggindustrier
(BI) och Byggkommittén vill nu inspirera ledare inom byggbranschen till effektivare
produktion och ett förbättrat ledarskap. Det första seminariet, av totalt nio runt om i
landet, hölls idag i Karlstad.
- Vi vill alla jobba i en modern byggindustri. Men av de pengar kunden betalar för en ny byggnad
slösas uppemot hälften bort. Den enda givna strategin för framgång är att förbruka färre resurser.
Här har ledare på olika nivåer ett ansvar och resultatet är naturligtvis ökad lönsamhet, säger
Per-Erik Josephson, en av författarna till kartläggningen från Chalmers. I rapporten delas slöseriet
in i fyra kategorier:
Fel och kontroller, ca 10 procent av produktionskostnaden. Kostnaderna för synliga och dolda
fel är stora. Även kostnader för kontroller, försäkringar, stölder och skadegörelse är höga.
Resursanvändning, ca 10 procent. Kartläggningarna visar på överraskande stor andel slöseri i
form av väntan, stillastående maskiner och materialspill.
Hälsa och säkerhet, ca 10 procent. Kostnaderna knutna till arbetsrelaterade skador och
sjukdomar är så stora att det redovisas i en separat grupp. Den största kostnadsandelen är för
rehabilitering och förtidspensionering och belastar projekten indirekt via skatteinbetalningar.
System och strukturer, ca 5 procent. De exempel på slöseri som redovisas i rapporten beror t ex
på en utdragen detaljplaneprocess, omfattande upphandlingsprocess och mycket
dokumentation. Denna grupp av slöseri är dock den mest underskattade i kartläggningen.
- I ett byggprojekt lägger man t ex avsevärd tid på att hämta, vänta på och leta efter material. Det är
onödig tid som kunderna inte vill betala för. Jag har exempel på hur man i ett normalt projekt kan
sänka kostnaderna med 300 000 kronor. Utvecklad logistik minskar den onödiga tidsåtgången och
skapar mer tid för det som kunden betalar för, dvs att bygga, fortsätter Joakim Jonsson
logistikkonsult, Prolog Bygglogistik AB.
Som ledare är det viktigt att förstå vilka signaler kroppen ger och hur man förmedlar engagemang
och budskap på ett bra sätt. Om detta handlar ”Det uttrycksfulla ledarskapet”, som presenterades av
Lena Ahlström, grundare av ”Akademin för det Uttrycksfulla Ledarskapet”.
- Ska man vara en trovärdig ledare måste orden, rösten och uttrycket i kroppen tala samma tydliga
språk. Skådespelaren Reine Brynolfsson och jag visade på seminariet hur man kan förstärka sitt
personliga uttryck för att vara mer övertygande med kropp och röst, avslutar Lena Ahlström.
För kompletterande information, kontakta Per-Erik Josephson, 070-308 8585 Joakim Jonsson, 0708
- 211 797, Lena Ahlström, 0706-960 280, Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna,
0705-34 95 38, Andreas Brendinger, chef för Sveriges Byggindustrier Väst, 0707-25 68 78.

Byggcheferna www.byggcheferna.se Byggkommittén www.byggkommitten.se
Sveriges Byggindustrier www.bygg.org