Sveriges Byggindustrier

Bättre logistik, effektivare produktion och förbättrat ledarskap ger högre lönsamhet

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 16:01 CET

En kartläggning från Chalmers Tekniska Högskola visar att man med bättre planering och effektivare produktions­process kan minska enskilda byggprojekts produktionskostnader med 30-35 procent. Byggcheferna, Sveriges Byggindustrier (BI) och Byggkommittén vill nu inspirera ledare inom byggbranschen till effektivare produktion och ett förbättrat ledarskap.Seminarieserien anordnas på nio platser runt om i landet. Turen har nu kommit till Malmö där seminariet Lönsamt Ledarskap hålls tisdagen den 6 februari kl 13.00 på Slagthuset.– Vi vill alla jobba i en modern byggindustri. Men av de pengar kunden betalar för en ny byggnad slösas uppemot hälften bort. Den enda givna strategin för framgång är att förbruka färre resurser. Här har ledare på olika nivåer ett ansvar och resultatet är naturligtvis ökad lönsamhet, säger
Per-Erik Josephson, en av författarna till kartläggningen från Chalmers. I rapporten delas slöseriet in i fyra kategorier:l Fel och kontroller, ca 10 procent av produktionskostnaden. Kostnaderna för synliga och dolda fel är stora. Även kostnader för kontroller, försäkringar, stölder och skadegörelse är höga.

l Resursanvändning, ca 10 procent. Kartläggningarna visar på överraskande stor andel slöseri i form av väntan, stillastående maskiner och materialspill.

l Hälsa och säkerhet, ca 10 procent. Den största kostnadsandelen är för rehabilitering och förtidspensionering och belastar projekten indirekt via skatteinbetalningar.

l System och strukturer, ca 5 procent. De exempel på slöseri som redovisas i rapporten beror t ex på en utdragen detaljplaneprocess, omfattande upphandlingsprocess och dokumentation.– I ett byggprojekt lägger man t ex avsevärd tid på att hämta, vänta på och leta efter material. Det är onödig tid som kunderna inte vill betala för. Jag har exempel på hur man i ett normalt projekt kan sänka kostnaderna med 300 000 kronor! Utvecklad logistik minskar den onödiga tidsåtgången och skapar mer tid för det som kunden betalar för, dvs att bygga, fortsätter Fredrik Friblick, VD för Prolog Bygglogistik AB.Det uttrycksfulla ledarskapetSom ledare är det viktigt att förstå vilka signaler kroppen ger och hur man förmedlar engagemang och budskap på ett bra sätt. Om detta handlar ”Det uttrycksfulla ledarskapet”, som presenteras av Lena Ahlström, grundare av ”Akademin för det Uttrycksfulla Ledarskapet”. Till sin hjälp har hon röstcoachen Anna Eiding och skådespelaren Björn Granath.För kompletterande information ring Britt Borgström, BI Malmö, 040-35 26 38, Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna, 0705-34 95 38, Per-Erik Josephson, 070-308 8585, Fredrik Friblick , 0704 - 930 561 eller Lena Ahlström, 0706-960 280.Sveriges Byggindustrier - www.bygg.org

Byggcheferna - www.byggcheferna.se

Byggkommittén - www.byggkommitten.se