Sveriges Byggindustrier

Bättre logistik, effektivare produktion och förbättrat ledarskap ger högre lönsamhet

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 11:04 CET

En kartläggning från Chalmers Tekniska Högskola visar att man med bättre planering och effektivare produktionsprocess kan minska enskilda byggprojekts produktionskostnader med 30-35 procent. Byggcheferna, Sveriges Byggindustrier (BI) och Byggkommittén vill nu inspirera ledare inom byggbranschen till effektivare produktion och ett förbättrat ledarskap.

Seminarieserien anordnas på nio platser runt om i landet. Turen har nu kommit till Umeå där seminariet Lönsamt Ledarskap hålls tisdagen den 20 februari kl 13.00 på Scandic Plaza.

– Vi vill alla jobba i en modern byggindustri. Men av de pengar kunden betalar för en ny byggnad slösas uppemot hälften bort. Den enda givna strategin för framgång är att förbruka färre resurser. Här har ledare på olika nivåer ett ansvar och resultatet är naturligtvis ökad lönsamhet, säger Per-Erik Josephson, en av författarna till kartläggningen från Chalmers. I rapporten delas slöseriet in i fyra kategorier:

• Fel och kontroller, ca 10 procent av produktionskostnaden. Kostnaderna för synliga och dolda fel är stora. Även kostnader för kontroller, försäkringar, stölder och skadegörelse är höga.
• Resursanvändning, ca 10 procent. Kartläggningarna visar på överraskande stor andel slöseri i form av väntan, stillastående maskiner och materialspill.
• Hälsa och säkerhet, ca 10 procent. Den största kostnadsandelen är för rehabilitering och förtidspensionering och belastar projekten indirekt via skatteinbetalningar.
• System och strukturer, ca 5 procent. De exempel på slöseri som redovisas i rapporten beror t ex på en utdragen detaljplaneprocess, omfattande upphandlingsprocess och dokumentation.

– I ett byggprojekt lägger man till exempel avsevärd tid på att hämta, vänta på och leta efter material. Det är onödig tid som kunderna inte vill betala för. Jag har exempel på hur man i ett normalt projekt kan sänka kostnaderna med 300 000 kronor! Utvecklad logistik minskar den onödiga tidsåtgången och skapar mer tid för det som kunden betalar för, dvs att bygga, fortsätter Fredrik Friblick, VD för Prolog Bygglogistik AB.

Det uttrycksfulla ledarskapet
Som ledare är det viktigt att förstå vilka signaler kroppen ger och hur man förmedlar engagemang och budskap på ett bra sätt. Om detta handlar ”Det uttrycksfulla ledarskapet”, som presenteras av Lena Ahlström, grundare av ”Akademin för det Uttrycksfulla Ledarskapet”. Till sin hjälp har hon skådespelerskan Lena Endre.

För kompletterande information ring Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna, 070-534 95 38, Staffan Båtsman, Sveriges Byggindustrier, tel 070-674 43 04, Per-Erik Josephson, 070-308 8585, Fredrik Friblick, 070-493 05 61 eller Lena Ahlström, 070-696 02 80.

Sveriges Byggindustrier www.bygg.org / Byggcheferna www.byggcheferna.se / Byggkommittén www.byggkommitten.se