Lunds universitet

Bättre metod att förutsäga typ 1 diabetes

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 11:05 CEST

Sofistikerade analyser av cellernas ämnesomsättning kan öka precisionen i förutsägelsen av vilka barn som kommer att insjukna i typ 1 diabetes. LUDC-forskare har fått 6 miljoner kronor av en amerikansk forskningsstiftelse för att utveckla metoden.

- Det är angeläget att bättre förstå de metabola förändringar som föregår diabetes hos barn. Gör vi det ökar möjligheterna att försöka stoppa förloppet, säger Åke Lernmark, professor i experimentell diabetesforskning vid Lunds Universitets Diabetescenter (LUDC).

Forskningsanslaget, 900 000 dollar, från Juvenile Diabetes Research Foundation, ska användas till att lära sig tyda de mönster av nedbrytningsprodukter som bildas vid cellens ämnesomsättning, så kallade metaboliter.

- Det är en helt ny metod inom diabetesforskningen som ger oss viktig information vi tidigare inte har kunnat nå, säger Åke Lernmark.

Metabolitmönster har tidigare framför allt använts i växtförädling och projektet ska genomföras i samarbete med Statens Lantbruksuniversitet i Umeå där den expertis och utrustning som krävs finns. Också Umeå Universitet är engagerat, där ska dataanalyser och statistiska beräkningar utföras.

- Mönstret av metaboliter ger en detaljerad ögonblicksbild av vad som händer, säger Lina Åkesson, forskare på LUDC.

Hon berättar att projektet redan har startat och att tekniken så här långt håller vad den lovar. I den första fasen arbetar forskarna med en genmodifierad diabetesbenägen råttstam. Råttorna föds friska, har normala blodsocker fram till mellan dag 50 och 70 då samtliga får diabetes.

- Något dramatiskt händer just i den perioden. Inom loppet av 24 timmar bryter sockerregleringen samman. Just nu håller vi på att analysera om metaboliterna kan berätta för oss vad det är som händer, säger Åke Lernmark.

I fas två ska blodprover från de 4 000 barn som är med i undersökningen "Diabetesprediktion i Skåne" analyseras. Barnen har en genetisk risk för typ 1 diabetes men varför immunsystemet angriper en del av dessa barns insulinceller och skonar andra är inte känt. Inte heller varför angreppet fullföljs hos vissa och diabetes bryter ut medan andra klarar sig.
Dagens metoder att förutsäga vilka barn som är på väg att insjukna är inte så träffsäkra att det är etiskt försvarbart att behandla alla i riskzonen eftersom de flesta av dem inte kommer att få typ 1 diabetes.

- Mer precisa förutsägelser gör det mer försvarbart att sätta in åtgärder som bromsar förloppet, säger Åke Lernmark. Vidare skulle djupare insikter i det händelseförlopp som föregår ett insjuknande ge värdefulla bidrag till förståelsen av vad typ 1 diabetes är för slags sjukdom.

För mer information kontakta:
Åke Lernmark, 040 - 39 19 01, mobil 070 616 47 79, Ake.Lernmark@med.lu.se
Lina Åkesson, 040 - 39 19 03, mobil 070 777 40 26, Lina.Akesson@med.lu.se
Johan Trygg, 090 - 786 69 17, 073 064 71 37, johan.trygg@chem.umu.se
Thomas Moritz - 090 - 786 84 56, Thoms.Moritz@genfys.sh.se

Tord Ajanki