Justitiedepartementet

Bättre möjlighet till skuldsanering

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 09:06 CEST

Regeringen föreslår i en proposition (prop. 2010/11:31) ändringar i skuldsaneringslagen för att minska risken med företagande och därmed främja ett ökat entreprenörskap. Förslagen innebär att riskerna med att driva företag begränsas. Företagare ska få samma möjlighet till skuldsanering som privatpersoner har och den som uppfyller kraven för skuldsanering ska snabbt kunna påbörja skuldsaneringen.

I dag är det många som tvekar att starta företag av rädsla för att misslyckas och gå i konkurs. För den företagare som misslyckats med sin rörelse, till exempel på grund av dålig konjunktur, kan en konkurs leda till en privatekonomisk katastrof och en skuldbörda som företagaren inte har en chans att klara av. Privatpersoner kan redan i dag få skuldsanering, men företagare är i praktiken utestängda från den möjligheten trots att just de löper en större risk än andra att bli överskuldsatta. I praktiken finns det många gånger betydande likheter mellan en enskild företagares och en löntagares ekonomiska förhållanden och det saknas skäl till att behandla företagare sämre än löntagare. Regeringen föreslår nu att också företagare ska kunna få skuldsanering.

I propositionen föreslås också att det inte längre ska vara avgörande för skuldsanering att skulderna är gamla. Den som uppfyller kraven för skuldsanering ska väsentligt snabbare än i dag kunna påbörja skuldsaneringsperioden. I dag måste skuldsatta vänta i cirka fyra år innan de kan börja själva skuldsaneringen. Detta är en av de främsta orsakerna till att många blir så kallade evighetsgäldenärer. Det kommer med den föreslagna ändringen att gå betydligt snabbare än i dag att bli fri från sin skuldbörda. I praktiken halveras den tid som en person måste vänta innan han eller hon kan bli av med skulderna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22