Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bättre nyttjad konstnärlig kompetens kan bli tillväxtsektor

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 15:43 CET

I Europa beräknas den kulturella och kreativa sektorn omsätta 650 miljarder Euro om året och kopplingen mellan kultursektorn och ekonomisk tillväxt blir allt mer relevant att titta närmare på. Evelina Wahlqvist, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, har i tidigare studier visat att konstnärstäthet korrelerar med ekonomisk tillväxt. Med sin nya rapport, Making Art Work, utmanar hon den traditionella synen att konst ska subventioneras och inte kan förväntas att själv generera pengar.

I ett materialistiskt välförsörjt samhälle efterfrågas upplevelser av olika slag i allt högre grad. Därmed växer marknaden för kulturprodukter och vi ser begrepp och satsningar som den svenska ”Upplevelseindustrin”. I en tidigare rapport (Sweden in the Creative Age, utkom 2007) som Evelina Wahlqvist var medförfattare till, visade forskarna överraskande resultat av kreativitetsmätningar i hela landet  -  nämligen hur väl konstnärstäthet korrelerar med ekonomisk tillväxt.

- Då såg vi kulturens indirekta bidrag. Nu är det dags för nästa steg  -  att studera  kultursektorn som direkt bidragande till ekonomisk tillväxt. Då utgår jag från individerna, säger Evelina Wahlqvist som nu, via statistik och intervjuer med konsthögskolealumner (tidigare studenter), har kartlagt konstnärers karriärvägar utifrån geografiska val, ekonomisk aktivitet och kreativa bidrag.

 Potential finns

- Satsningar inom kreativa näringar diskuteras oftast ur ett uppifrånperspektiv. Vi måste också se de konstnärliga utövarnas förutsättningar. Med kunskap om kreatörers egna upplevelser av möjligheter och hinder kan vi sedan lyfta perspektivet, börja göra generaliseringar och dra lärdomar som kan bädda för en stark sektor inom konst och kreativitet, säger Evelina Wahlqvist som menar att samhället kan bli bättre på att ta tillvara den konstnärliga kompetensen.

I rapporten Making Art Work ger hon förslag på hur det kan göras. Utöver beskrivningar av konstnärliga karriärvägar i ord och siffror innehåller rapporten också alumnernas perspektiv på den konstnärliga utbildningen.

Studien följer alumner från HDK och Valand med utbildning i design och konsthantverk respektive fri konst. Forskningsprojektet är ett samarbete inom Göteborgs universitet mellan Konstnärliga fakulteten och Centrum för Regional Analys på Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi på Handelshögskolan.

Hela rapporten finns här: http://www.hgu.gu.se/Files/Handels_mainsite/press/making_art_Work_2009.pdf

En bild på Evelina Wahlqvist finns att ladda ner här: http://www.hgu.gu.se/item.aspx?id=19708

För ytterligare information, kontakta Evelina Wahlqvist: 0739-164834, 031-786 1384 evelina.wahlqvist@geography.gu.se

 

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 6600 studenter, 400 anställda, 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – och sex institutioner har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser. Här finns också internationellt erkänd forskning inom management och organisationsutveckling, redovisning, miljö- och uvecklingsekonomi, innovation och intellectual property. Ytterligare ett forskningsområde som skolan satsar stort på är logistik och transport.