Näringsdepartementet

Bättre och tydligare konsumentinformation för Internetabonnemang

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 11:52 CEST

Regeringen har idag beslutat att ge Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att i nära samverkan med bland andra Konsumentverket genomföra insatser för att öka konsumenternas kännedom om vilka villkor som gäller för bredbands- och Internetuppkopplingar.
- Det är viktigt att konsumenterna har all information som de behöver för att göra medvetna val av Internetabonnemang, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Myndigheterna ska bland annat se över om informationen till konsumenterna i avtal och marknadsföring är tillräckligt tydlig vad gäller uppsägningstider, flyttmöjligheter och bytesavgifter. De ska också undersöka om operatörerna upplyser kunderna om eventuella begränsningar i åtkomst till tjänster och innehåll.

- Jag vill undvika en situation där marknaden kännetecknas av inlåsningar och där konsumenten valmöjligheter begränsas. Det är därför viktigt att PTS och Konsumentverket tillsammans arbetar för en ökad öppenhet när det gäller villkoren för Internetaccess, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

PTS ska senast den 31 december 2011 lämna en slutlig rapport till Näringsdepartementet som beskriver vilka åtgärder myndigheterna vidtagit.

Christina Henryson
Enheten för IT-politik
08-405 4056
070-208 97 01

Kenneth Hultgren
Pressekreterare
08-405 48 17
070-593 08 77