Högskolan Dalarna

Bättre process för att varmvalsa stål är målet i ny doktorsavhandling

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 12:16 CEST

Linda Bäcke, industridoktorand i materialvetenskap vid Högskolan Dalarna, disputerar idag måndagen den 20 april kl 13.00 vid KTH. Hon har genomfört sitt avhandlingsarbete som doktorand vid Nationella forskarskolan i Bearbetningsteknik. Redan innan hon började forska hade hon kommit till den arbetsplats hon idag har vid SSAB Tunnplåt i Borlänge.

Hennes avhandling handlar om modellering av mikrostrukturutvecklingen hos mikrolegerade stål under varmdeformation. Hon har utvecklat modeller som i detalj beskriver det som händer med stålets mikrostruktur vid varmvalsningen.

Under varmvalsning av tunnplåt omformas stora tjocka stålämnen till tunna långa band. Det som händer med stålets mikrostruktur under varmvalsningen påverkar i allra högsta grad egenskaperna hos den färdiga produkten. På SSAB Tunnplåt i Borlänge valsar man bland annat stål som har tillsats en liten mängd legeringselement, så kallade mikrolegerade stål.

- I slutändan hoppas jag att mitt arbete ska komma att användas för att på olika sätt förbättra varmvalsningsprocessen. Det jag har gjort nu är en början till detta, säger Linda Bäcke.

Mer information: Linda Bäcke kan nås på telefon 070-349 76 46.