Länsstyrelsen i Östergötlands län

Bättre räddningsinsatser genom samarbete

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 14:02 CEST

Risken för olyckor ställer höga krav på samhällets beredskap. I ett akut läge ställs myndigheternas olika ansvarsområden och rutiner på sin spets. Länsstyrelsen Östergötland arrangerar en kurs i räddningstjänst som ska bidra till bättre samarbete och mer effektiva insatser.

Under kursen diskuterar deltagarna praktiska moment genom att spela upp olika scenarier. I övningarna ingår allt från det akuta omhändertagandet av människor vid en olycksplats till ledning och metoder för informationsarbete. En viktig del är också diskussionen kring vilken myndighet som har ansvar för vad i olika situationer.

- En bonuseffekt av kursen är att deltagarna lär känna varandra och kan byta erfarenheter, säger avdelningsdirektör Robert Wenemark. På så vis skapas ett informellt nätverk som gynnar samarbetet ytterligare.

Förutom scenariediskussionerna ingår också teoretiska ämnen i kursen, t ex författningskunskap och ledning. Kunskaperna ska bidra till ett ännu mer samordnat ledningsarbete på alla nivåer. Målet är att snabbt och optimalt kunna utnyttja resurserna vid stora olyckor och andra svåra påfrestningar på samhället.

- Kursen har tidigare genomförts sju gånger och utvärderingarna har visat positiva omdömen från deltagarna, säger försvarsdirektör Eva Kihlkrans. Det finns helt klart ett behov av den här typen av utbildning.

Kursen riktar sig till företrädare med ledningsansvar inom kommuner, statliga myndigheter, försvarsmakten, SOS med flera. Arrangörer är Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med kommunal räddningstjänst, polis och landsting. Kursen sker på uppdrag av arbetsutskottet-skydd mot olyckor.