Centrala Studiestödsnämnden, CSN

Bättre rapportering av studieavbrott ska minska felaktiga utbetalningar

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 09:12 CEST

Högskolor, universitet, komvux och folkhögskolor får nu tydligare krav att rapportera in studieavbrott till CSN. De nya reglerna syftar till att minska utflödet av felaktigt utbetalda studiemedel.

I dag är reglerna och ansvaret för inrapportering av studieavbrott otydliga.Därför väljer CSN att införa nyaföreskrifter från och med den 1 oktober.
Ambitionen är att tydliggöra ansvaret för universitet, högskolor, komvux och folkhögskolor i förhållande till CSN. Förhoppningen är att det här ska leda till en bättre och tätare inrapportering av studieavbrott.
- Ju snabbare vi upptäcker de här problemen, desto bättre är det för alla parter. Den studerande slipper betala tillbaka pengar i efterhand och staten slipper betala ut pengar felaktigt, säger Klas Elfving, pressekreterare vid CSN.

Redan gott samarbete

CSN har redan ett gott samarbete med många skolor när det gäller inrapporteringen. Många skolor sköter rapporteringen på ett utmärkt sätt och tar ansvar för vad som rapporteras. Men det bör alla göra. Därför går nu CSN ett steg längre.
- Det är viktigt att vi och skolorna jobbar tillsammans i den här frågan. Det här gäller ju inte bara hur studiestödet hanteras. Det kan ju också handla om den studerandes sociala situation, säger Klas Elfving.
En del högskolor har uttryckt missnöje över de nya reglerna. En allmän uppfattning är att det enbart är den studerandes ansvar att sköta kontakterna med CSN. Det finns också kritik mot att de nya reglerna kommer att skapa administrativt merarbete.
- Nu tar CSN sitt ansvar i den här frågan. Vi hoppas också att andra väljer att göra samma sak, säger Klas Elfving.

För mer information:Klas Elfving, pressekreterare: 060-18 61 55, 076-119 65 51