Trollhättans stad

Bättre resultat än väntat

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 16:42 CET

När Trollhättans Stad gör bokslut för 2015 kan man glädjande nog konstatera ett positivt resultat på 62,1 miljoner kronor, vilket är 59,4 miljoner kronor bättre än budget.

Det betyder att Trollhättan gör positivt resultat för 19:e året i rad och att man står väl rustat att möta 2016.

– Vi hade budgeterat med ett väldigt knappt överskott för att kunna hålla bra nivå i verksamheterna. Tack vare ett ansvarsfullt och gediget arbete av våra nämnder och medarbetare så har vi istället nått ett mycket bra resultat som ger oss utrymme till investeringar, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Ser man till de enskilda nämnderna så har den löpande verksamheten ett överskott på 26 miljoner kronor. Kommunstyrelsen gör ett positivt resultat på 11,4 miljoner kronor.
Omsorgsnämnden gör ett positivt resultat på 8 miljoner kronor. Utbildningsnämnden redovisar ett resultat på 4,9 miljoner kronor.

Skatteintäkterna visar ett minus på 16,3 miljoner kronor, beroende på att skatteunderlaget i riket var sämre än väntat.

– Tre stora anledningar till resultatet är att vi fått statliga medel för flyktingmottagandet på 18 miljoner kronor, att vi fått en återbetalning från sjukförsäkringen AGS på 23 miljoner kronor och att vi gör reavinster i samband med tomtförsäljning på 20 miljoner kronor. Tre poster som betyder förstärkning i kassan på 61 miljoner kronor, vilket är i stort sett hela överskottet. Resultatet är 2,1 procent av skatter och statsbidrag, vilket betyder att vi har god ekonomisk hushållning, konstaterar ekonomichefen Dan Jonasson.

Trollhättans Stads investeringar för 2015 landade på 138 miljoner kronor. Största enskilda projekten var Spikön (5,6 mkr), Gång- och cykelväg Drottninggatan (4,8 mkr), Gång- och cykelväg Sjuntorp (4,7 mkr) och Öresjöbadet (4 mkr).

Läs hela bokslutsrapporten 2015

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund, 0520-49 76 46, eller ekonomichefen Dan Jonasson, 0520-49 79 51.