BRM Europe AB

Bättre riskhantering förebygger kommunala skandaler

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 20:18 CET

Efter avslöjandet om den stora muthärvan i Göteborg av SVT:s Uppdrag Granskning för drygt ett år sedan har de kommunala skandalerna stått som spön i backen. Många undrar vad som har hänt i Sverige, där vi är vana vid att kunna lita på att våra tjänstemän, myndigheter, kommuner och landsting gör sitt yttersta för medborgarna.

Det kommunerna behöver lära sig är grunderna i riskhantering för att inte vanliga människor ska fara illa i onödan. Alla har rätt att vara trygga i sin vardag.

Bara under de senaste veckornas medierapportering har vi kunnat läsa och höra om omfattande problem i våra kommuner:

Den 21/9 erkänner en kvinna i Sigtuna att hon mördat sina två barn och kommunen kritiseras kraftigt för att inte ha agerat trots tydliga signaler om att något inte stod rätt till i familjen. Nu ska både Skolinspektionen och Socialstyrelsen granska kommunen.

Den 18/10 skriver Dagens Nyheter att Stockholms stad har manipulerat två kritiska rapporter skrivna av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) i syfte att få kommunens verksamheter att framstå i bättre dager.

Den 2/11 mörklades hela Ljusdals kommun efter ett elfel hos Ljusdal energi och ingen får någon information om vad som hänt, inte ens räddningstjänsten.

Den 2/11 visar SVT:s Uppdrag Granskning ett program om Sandvikens kommun där socialtjänsten anklagat ett oskyldigt par för sexuella övergrepp på deras egna barn, och dessutom tvångsomhändertagit barnen i hela 68 dagar.

Den 2/11 sänder TV4:s Kalla Fakta ett reportage om att många barn skadar sig på förskolorna i landet, totalt har 19 000 barn skadats under de senaste tre åren. Kalla Fakta lyfter bland annat upp ett fall i Järbo där en treåring strypts till döds under en oövervakad lek på sin förskola.

Den 3/11 godkänner Simrishamns kommun ett skadeståndsanspråk från Barn- och elevombudsmannen på 160 000 kronor till en pojke som under lång tid blivit misshandlad, mobbad och kränkt på en av kommunens skolor. Kommunen medger skadestånd eftersom inte gällande lagstiftning följts.

Den 4/11 rapporterar SVT Västnytt att ytterligare ett åtal väckts i den stora muthärvan i Göteborg. Denna gång mot en anställd i det kommunala bostadsbolaget Poseidon som köpt en jacuzzi till sig själv för kommunens pengar.

Den 6/11 visar SVT:s Dokument inifrån ett reportage om grav vanvård i äldreboenden inom flera av landets kommuner, bland annat i Stockholm och Tyresö, och nu ska Socialstyrelsen "sätta kommunerna under lupp".

Aldrig tidigare tycks så många, så allvarliga och så spridda kvalitetsbrister, försummelser och direkta oegentligheter framkommit i våra kommuner som på senare tid. Att infrastrukturen slutar fungera, att privata entreprenörer av kommunal verksamhet inte sköter sina åtaganden, att barn far illa i skolan och att äldre vanvårdas på sina boenden är oacceptabelt. Det handlar ofta om enkla brister som inte uppmärksammas i tid och som därför får ödesdigra konsekvenser.

De gemensamma nämnarna är; skattefinansierad verksamhet, att ingen tar ansvar och att vanliga människor far illa.

Det framstår tydligt att det finns allvarliga brister i kommunernas kontroll av sin löpande verksamhet. I alla de fall som blivit uppmärksammade i medierna på senare tid är det troligt att berörda kommuner kommer att se över verksamheten och försöka och se till så att inte något liknande inträffar igen. Tyvärr löser detta i bäst fall endast det specifika problemet för den specifika kommunen.

I Sverige finns 290 kommuner, många med olika ansvarsområden och med stora skillnader i resurser, kompetens och förmåga. Men i alla kommuner förväntar man sig likväl ett samhälle med en fungerande infrastruktur, el, värme, dricksvatten, vård, äldreomsorg och skolor där våra barn inte behöver skadas allvarligt för att ingen ser dem. Det är kommunernas ansvar.

En slutsats av detta är att kommunerna behöver lära sig grunderna i riskhantering. Varje verksamhetsgren borde ha en funktion för riskkontroll, kompetens att förstå möjliga konsekvenser av beslut som fattas och verktyg som hjälper dem att analysera dessa konsekvenser.

Sveriges kommuner behöver också ett ansvarstagande och samordnade organ, som sätter mål för kommunernas risktagande, följer upp att de efterlevs och ser till så att den erfarenhet och den kompetens som man skaffar sig också kommer de övriga 289 kommunerna till del.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som idag har detta uppdrag, borde träda fram och tydligt ta sitt ansvar. Det innebär att MSB med sitt samordnade ansvar måste utbilda kommunerna, försäkra sig om att de har rätt kompetens och verktyg, sätta mål för kommunens riskarbete samt följa upp att kommunerna tar sitt ansvar för hela sin verksamhet oavsett om den utförs i kommunal regi eller inte. För att detta ska fungera måste MSB bli betydligt aktivare och besöka kommunerna för att motivera dem och säkerställa att detta viktiga arbete bedrivs systematiskt.

Johan Färm
specialist på samhällets krishantering,
vd BRM Europe AB

BRM Europe AB är Sveriges ledande företag inom risk- och krishantering med 300 uppdragsgivare inom svenskt näringsliv och från offentlig verksamhet. BRM Europe erbjuder bl a utbildning i riskhantering och krishantering, krisplan, krisövning, riskanalys, sårbarhetsanalys, kontinuitetsplan (BCP/DRP), inhyrd säkerhetschef, krisjour och krisstöd. BRM Europe är även en självklar partner i arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR). För mer information besök vår hemsida.