SIS, Swedish Standards Institute

Bättre säkerhet för hemmapooler

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 08:30 CET

Nu startar ett europeiskt standardiseringsarbete som ska göra hemmapooler säkrare. Gemensamma standarder underlättar handel och ökar tryggheten för konsumenten. SIS, Swedish Standards Institute samlar svenska intressenter som vill vara med och påverka det europeiska arbetet.

När vi får gemensamma standarder i Europa blir det enklare att köpa och sälja produkterna och det blir enklare för myndigheter att ställa krav på till exempel barnsäkerhet och skötsel.

– Vi har märkt att det finns ett stort intresse i branschen för gemensamma riktlinjer. En standard ger ett gemensamt språk som underlättar handel och ger en ökad trygghet för konsumenterna, säger Tuula Cammersand, projektledare på SIS.

De nya standarderna som omfattar pooler och spa för hemmabruk kommer att beskriva hur man kan öka säkerheten, speciellt för barn. Riktlinjerna kommer även att handla om renhet, då gäller det till exempel poolvattencirkulation, filtrering och skötsel. En annan viktig del handlar produkternas miljöpåverkan vid produktionen, vatten- och energiåtgång och materialens återanvändbarhet.

Standarderna kommer att underlätta för tillverkare, importörer, leverantörer, installatörer och återförsäljare av hemmapooler. Även provningsanstalter och konsumentorganisationer har användning av de nya riktlinjerna. Myndigheter som har nytta av arbetet är till exempel Konsumentverket, Boverket och MSB.

– När de europeiska standarderna är färdiga kommer de att påverka den svenska marknaden. Vi välkomnar alla intresserade att höra av sig eftersom det finns goda möjligheter att påverka arbetet, säger Tuula Cammersand.

Den 22 november bjuder SIS in till ett öppet möte för företag och organisationer som vill vara med och påverka standarderna.

För ytterligare information:
Tuula Cammersand, projektledare SIS, 08-555 520 59, tuula.cammersand@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2009 MSEK 220 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).