Sveriges Kommuner och Landsting

Bättre samverka än att lägga ner

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 11:15 CEST

Replik på debattartikel i SvD den 28 september

Kristina Axén Olin och Christer G Wennerholm måste ha fått något om bakfoten i sitt debattinlägg den 28/9. Det kom ingen ny psykiatrilag för ett år sedan. Däremot blev det möjligt för kommuner och landsting att skapa gemensamma nämnder för frågor de anser angelägna, till exempel för vård och omsorg av psykiskt sjuka personer.

Den senaste lagändringen som berör psykiskt funktionshindrade var den så kallade psykiatrireformen som trädde i kraft 1995.

Intentionerna med reformen är bra, men mycket återstår. Det behövs inte bara bättre vård och service, utan också en attitydförändring. Situationen ser också olika ut i landet. Minskningen av slutenvården har inte alltid gått hand i hand med motsvarande ökning av öppenvården.

En nyckel till bättre omhändertagande av psykiskt funktionshindrade är bättre samverkan mellan kommuner och landsting. Gemensamma nämnder kan vara en väg, men är ingen universalmedicin. Samverkan måste tillåtas ske på många olika sätt - det viktigaste är att varje kommun och landsting hittar de former som fungerar för dem. Här finns mycket att lära från det ofta väl fungerande samarbetet mellan kommuner och landsting när det gäller hemsjukvården.

Att lägga ner landstingen är ingen lösning på vården av psykiskt sjuka. Det är inte rimligt att tro att en liten kommun med ner till knappt 3 000 invånare ska ha resurser och kompetens att hantera gravt psykotiska patienter. Och ett förstatligande innebär bara en ny gränsdragning och skulle väl snarare försvåra samarbetet mellan psykiatrin och kommunen.

Peter Persson, ordförande i Svenska Kommunförbundets socialberedning

Paul Håkansson, ordförande i Landstingsförbundets hälso- och sjukvårdsberedning