Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Bättre service i stället för höghastighetståg

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 10:29 CEST

Är det snabbare tåg mellan landets tre största städer som är det viktigaste för järnvägen? Vad händer med järnvägens utveckling i övrigt om höghastighetsbanor byggs? Med Vägverkets teknik kan kapaciteten på nuvarande banor byggas ut. Varför är flygresenärerna så viktiga? Bilisterna är en betydligt större målgrupp! Med bättre kundservice kan tåget bli ett attraktivt alternativ för bilisterna.
   SJ har tillsammans med bl a tågtillverkaren, Alstom Transport och Green Cargo, tagit fram en utredning, kallad "Nya tåg i Sverige". Den ger en version av framtida person- och godstrafik på våra spår. Utgångspunkten är att det inte går att köra fler tåg på nuvarande spår trots att Banverket nyligen fick i uppdrag att utreda hur man kan "packa" spåren bättre.
   Med Vägverkets teknik 2+1 system kan kapaciteten på nuvarande stambanor och på övriga bandelar förstärkas. 
   SJ satsar hårt på att vinna över så många flygresenärer som möjligt trots att bilisterna är betydligt fler. Redan i dag är tåget snabbare än bilen på många sträckor men med dagens dåliga service, parkeringsmöjligheter vid stationerna mm, så kommer tåget till korta.
   Järnvägen har ypperliga möjligheter att ta marknadsandelar från bilismen genom att bättre utnyttja befintliga banor genom 2+1 systemet, genom att satsa på de snabbtåg som kan köras på dagens spår och inte minst genom att utveckla en attraktiv kundservice.

Idégruppen Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell

Hela vårt debattinlägg  bifogas