Finansdepartementet

Bättre service till medborgare och företag genom samverkan med det civila samhället

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 15:42 CEST

Regeringen har i dag beslutat ge tilläggsdirektiv till samverkansledaren Lars Högdahl som har i uppdrag att få till stånd en bättre offentlig service till medborgare och företag genom ökad samverkan mellan statliga och kommunala organ på den lokala nivån.

Enligt de nya direktiven ska utredaren också beakta den ideella sektorns betydelse för utvecklingen av lokal service och ge lokala aktörer inom den ideella sektorn - som bland annat invandrar-, pensionärs-, konsument- och föräldraföreningar, kvinno-, ungdoms- och handikapporganisationer samt byalag - goda förutsättningar att medverka i utredningens arbete.

- Det här är en viktig markering från regeringens sida och ska ses som ett uttryck för regeringens ambitioner att utveckla relationerna till det civila samhället. Det civila samhällets betydelse för en god service i hela landet var något som jag också underströk när jag var inbjuden till Landsbygdsriksdagen i Lycksele tidigare i år. Jag har därefter haft överläggningar med arrangören Hela Sverige ska leva, men också med Sveriges kommuner och landsting och Föreningen landsbygdshandelns främjande. De har alla uttryckt ett stort intresse att medverka i det här arbetet, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell i en kommentar.

- Den samverkan vi vill utveckla omfattar många olika slags organisationer och föreningar som utifrån sina mål och förutsättningar svarar för viktiga samhällsinsatser, avslutar Mats Odell.Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66