Landsbygdsdepartementet

Bättre skydd för konsumenter vid köp av tjänster

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 14:55 CET


I regeringens konsument politiskapropositionen som lämnas till riksdagen idag föreslås bättre konsumentskydd inom tjänstesektorn. Regeringen aviserar i propositionen att en översyn ska göras för att komma fram med förslag på hur skyddet i lag kan skärpas.

Idag finns i konsumentköplagen regler för vad som generellt ska gälla när en konsument köper en vara. Men motsvarande generella regler och skydd för konsumenten finns inte när man köper en tjänst. Översynen ska göras i syfte att stärka det civilrättsliga konsumentskyddet på bl a de regelreformerade marknaderna (t.ex. el och elektroniskkommunikation).

- Det handlar inte bara om att få en klarare lagstiftning utan också att stärka konsumentskyddet i tjänstesektorn som hela tiden utvecklas och växer, säger konsumentminister Ann-Christin Nykvist.

Konsumenttjänstlagens tillämpningsområde är idag begränsat till vissa typer av tjänster: arbete på lösa saker, arbete på fastegendom eller förvaring av lösa saker. Det finns också speciallagstiftningar om finansiell rådgivning, försäljning av paketresor och fastighetsmäkleri. Det saknas en övergripande lagstiftning som gäller om konsumenten köper en tjänst. Syftet med översynen är att finna lösningar för hur en sådan lagstiftning skulle kunna se ut.Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se

Ulrika Dackeby
Kansliråd
08-405 22 85