Sveriges Kommuner och Landsting

Bättre stöd till socialtjänsten

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 10:39 CEST

I utredningen Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten föreslås att regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting träffar avtal om mål och insatser för att utveckla socialtjänsten.

-Det här ligger helt i linje med den diskussion som länge förts både ute i kommunerna och inom SKL, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Vi kommer att verka för att avtal som stödjer den önskvärda utvecklingen tas fram.

Utredningen konstaterar att strukturerna för kunskapsutveckling i socialtjänsten behöver förstärkas. Det behövs också mer forskning om det sociala arbetets resultat och effekter.

-Visst är det så, och en av de frågor som vi från Sveriges Kommuner och Landsting kommer att prioritera är att verka för att få till stånd långsiktigt hållbara lösningar för lokala och regionala forsknings- och utvecklingsmiljöer, säger Anders Knape.

Kommunernas socialtjänst får redan nu statliga pengar till utveckling, under 2006 cirka 2 miljarder kronor. Dessa har varit viktiga, men har i alltför stor omfattning varit projektbaserade och kortsiktiga.

-Med en avtalslösning som pekar ut strategiska utvecklingsområden inom hela socialtjänsten finns det förutsättningar för att bygga upp strukturer som håller över tid, säger Anders Knape. Vi menar att det fordrar att satsningen pengamässigt måste som lägst uppgå till dagens nivå. Under en uppbyggnadsperiod kan det vara rimligt med ytterligare resurser.

Ladda ned styrelseärendet: Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs fler yttranden från styrelsen

Läs om SKL:s arbete med individ- och familjeomsorg

För mer information: Sektionschef, Sabina Wikgren Orstam, avdelningen för vård och omsorg, tfn 08-452 77 98, e-post: sabina.wikgrenorstam@skl.se
handläggare Camilla Sköld Jansson, tfn: 08-452 76 73, e-post: camilla.skoldjansson@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01