Utbildningsdepartementet

Bättre studie- och yrkesvägledning

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:13 CEST


Kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen behöver förbättras. Regeringen skriver därför i vårpropositionen att 20 miljoner kronor över två år bör satsas för att Myndigheten för skolutveckling tillsammans med ett antal kommuner ska kunna utveckla kvaliteten i skolans studie- och yrkesvägledning.

En särskild informationsinsats ska också göras till alla niondeklassare inför valet till gymnasieskolan om hur många som har arbete tre år efter avslutad utbildning på de olika programmen.

Syftet är att öka träffsäkerheten i elevernas val till gymnasieskolan i förhållande till arbetsmarknadens efterfrågan.


Kontakt:
Maria Persdotter
Pressekreterare hos Ibrahim Baylan
08-405 18 89
070-564 34 35