Stockholms Läns Landsting

Bättre tandhälsa när barns tänder kontrolleras tidigt

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:23 CEST

Allt färre barn har kariesskadade tänder och det gäller även barn i socialt utsatta områden. Det framgår av Stockholms läns landstings rapport om tandhälsan bland barn och ungdomar. Rapporten läggs fram för Hälso- och sjukvårdsnämnden på tisdagen.

Generellt sett blir barns och ungdomars tandhälsa allt bättre. Jämfört med föregående år har andelen barn med kariesskadade tänder minskat i samtliga åldersgrupper. Dessutom har samtliga Hälso- och sjukvårdsnämndens tandhälsomål för 2008 uppnåtts.

För att förbättra tandhälsan gör Stockholms Läns landsting särskilda förebyggande insatser i vissa områden. Det förebyggande arbetet består bland annat av fluorsköljning och undervisning i skolorna. Dessutom kallas barn i utsatta områden till tandvården redan vid två års ålder i stället för, som normalt, vid tre års ålder.

Anledningen till att särskilt fokus läggs på barn i utsatta områden är att barns tandhälsa är sämre där. En större andel barn i områden med låg social status har haft hål i tänderna jämfört med barn i områden med hög social status. Dessutom har barnen i områden med låg social status också haft betydligt fler hål. En trend är emellertid att även i de socialt utsatta områdena minskar andelen barn som har haft karies.

Tandhälsa i siffror:
- 96 procent av 3-åringarna var kariesfria, dvs hade inte haft hål
- I socialt utsatta områden var 89 procent av 3-åringarna kariesfria, en ökning med 2 procentenheter mot föregående år
- 29 procent av 19-åringarna var kariesfria, dvs hade inte haft hål i de permanenta tänderna

Läs rapporten: http://www.sll.se/Handlingar/HSN/2009/28%20april/23%20HSN%200901-0075.pdf

Kontakt:
Kjell Bjerrehorn, övertandläkare vid Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting,
telefon 08-123 133 81
E-post: kjell.bjerrehorn@sll.se

Nås även via Hanna Holmquist-Karlsson, presschef, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Stockholms läns landsting, telefon 08-123 131 37
E-post: hanna.holmquist-karlsson@sll.se