Näringsdepartementet

Bättre tillgänglighet på nätet

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 11:46 CEST

Regeringen har idag beslutat att uppdra åt Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) att lämna förslag på framtida struktur för uppföljning av e-tillgänglighet.
- IT ger oss alla fler möjligheter att underlätta våra liv i vardagen, på jobbet och i skolan. Tyvärr har vi fortfarande människor som står utanför och det behöver vi ändra på, säger infrastrukturminister Åsa Torstenson.

Idag skär e-tillgänglighet genom olika ansvarsområden och att flera departement och myndigheter berörs. Det behövs inventering, beskrivning och struktur kring vilken statistik och vilka relevanta indikatorer som idag samlas in i Sverige och inom EU och vad som saknas.

- Inom EU är frågor om e-tillgänglighet mycket aktuella och lägesbeskrivningar och statistik tas löpande fram. Vi behöver en struktur för uppföljning av e-tillgänglighet för att bättre kunna redovisa var vi står och självklart för att skapa förutsättningar för att alla ska kunna använda IT, säger Åsa Torstensson.

Kenneth Hultgren
Pressekreterare
08-405 48 17
070-593 08 77

Maria Häll
Kansliråd
08-405 21 49