Stockholms Läns Landsting

Bättre tillgänglighet på SL (kd)

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 11:02 CET

- Med enkla medel kan man förbättra tillgängligheten i SL-trafiken för funktionshindrade genom att använda sig av till exempel sms. Det säger trafikpolitikern Sten Erson-Wester (kd) i en kommentar med anledning av den motion han har lämnat till landstingsfullmäktige.

- Före resan skulle man kunna ringa eller sms:a för att för att få information om till exempel en trasig hiss eller en inställd buss med ramp så att man i förväg vet att hela resan fungerar. Till och med under resans gång borde det vara möjligt att få ett sms om en hiss plötsligt går sönder. All information om trasiga hissar och liknande skulle kunna läggas in i en särskild realtidsbaserad informationsbank som gör det möjligt för den enskilde resenären att hela tiden vara uppdaterad på förändringar och störningar, avslutade Sten Erson-Wester (kd) sin kommentar.

För mer information:
Sten Erson-Wester
trafikpolitiker
mobil. 070-453 67 57

Jan Fjellstedt
pressekreterare
tel. 08-737 41 51
mobil. 070-737 41 51