Kristinehamns kommun

Bättre tillgänglighet till återvinningscentralen

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 07:56 CEST

Nu ökar tillgängligheten till kommunens återvinningscentral Strandmossen, samtidigt som risken för köbildning ska minskas. Snart öppnar också en särskild återvinningscentral för företagare.

- Förändringarna på återvinningscentralen på Strandmossens avfallsanläggning görs för att förbättra för besökarna. Det handlar om ökad tillgänglighet och dessutom minskad risk för köbildning, berättar renhållningschef Jan Mattsson.

Förändringar för privatpersoner:

  • På återvinningsrampen kommer det att finnas två likadana filer och du kommer därför att kunna kasta ditt avfall på en sida av rampen. Du behöver alltså inte korsa rampen.
  • Elektriska/elektroniska apparater, glödlampor, lågenergilampor samt batterier mm flyttas ner från rampen och placeras i anslutning till den plats där kylskåp, spisar och större elartiklar ställs. Det innebär att alla elapparater kan lämnas på samma ställe.
  • Farligt avfall lämnar du som tidigare vid miljöstationen.
  • Nytt är att förpackningar till återvinning ska lämnas på den återvinningsstation som är iordningställd vid utfartsvägen.
  • Ris och trädgårdsavfall lämnas nedanför den nya återvinningsstationen på höger sida.

Besökare till återvinningscentralen kommer att få ett informationsblad med anvisningar. Dessutom kommer personal att finnas på plats för att kunna ge tips och råd, samt visa besökarna tillrätta.

Inom kort kommer en särskild återvinningscentral att öppnas för småföretagare. Den kommer att finnas bakom nuvarande återvinningscentral och vara avsedd enbart för småföretagare.

- Vi hoppas att detta ska ge företagarna en utökad service, så att besöken hos oss blir ännu effektivare, säger Jan Mattsson.