NCC AB

Bättre tillväxt med ny trafikplats vid väg 40

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 09:58 CEST

NCC Construction ska bygga en ny trafikplats på väg 40 mellan Mölnlycke och Landvetter. Trafikplatsen Slambymotet kommer ge bättre framkomlighet mellan väg 40 och E20. Arbetet beräknas vara klart i november 2013. Ordern från Trafikverket är värd 130 MSEK.

Trafikplatsen Slambymotet gör det möjligt att på sikt skapa en tvärförbindelse mellan väg 40 och E20 via väg 549, även kallad Landvettervägen. Med trafikplatsen underlättas av- och påfart till väg 40 från väg 549. Smidigare förbindelser med väg 40 underlättar för företagandet i området.

– Slambymotet kommer även att underlätta för kollektivtrafiken vilket gör närområdet mer attraktivt för företagsetableringar. Idag är det lite krångligt att åka mellan E20 och väg 40. När Slambymotets trafikplats är klar får näringslivet bättre förutsättningar för tillväxt, säger Ola Granbom, affärschef på NCC Infra Väst.

Trafikplatsen kommer att bestå av på- och avfartsramper och två broar över väg 40 som gör det möjligt för bilar att cirkulera över vägen. Väg 549 kommer även att dras något längre västerut, vilket innebär att NCC kommer bygga ett cirka en kilometer långt nytt vägavsnitt.

Slambymotets trafikplats är en viktig del av Trafikverkets projekt för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet mellan E20 och väg 40. Målet är att E20 avlastas som infart till Göteborg under högtrafik, att tillgängligheten till Landvetter flygplats förbättras och att Partille, tillsammans med övriga delar av regionen, ska kunna fortsätta att expandera.

Bygget startar i höst och beräknas vara klart för trafik november 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Granbom, affärschef Infra, NCC Construction, region Väst. Telefon: 0705-60 90 66
Jennie Sahlsten, marknadschef NCC Construction, region Väst. Telefon: 031-771 50 94
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se.

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2011 hade NCC i Sverige en omsättning på 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.