Infracontrol AB

Bättre trafikinformation på fler färjeleder

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 11:18 CEST

Trafikverkets Färjerederi har fått ett nytt trafikinformationssystem baserat på molntjänsten Infracontrol Online. Efter en lyckad provperiod på Vaxholmsleden går man nu vidare och förser fler leder med den nya lösningen. Totalt är det 35 färjeleder som ska anslutas och näst i tur står två leder i insjöar: Adelsöleden i Mälaren och Vinöleden i Hjälmaren.

Pontus Johansson på Pendotech har varit projektledare för pilotprojektet på Vaxholmsleden och håller nu ihop införandet av lösningen på Adelsö- och Vinöleden:

- Pilotprojektet på Vaxholm har varit mycket lyckat och vi avser att utrusta ca 35 färjeleder till med systemet. Syftet är att ge trafikanterna tillförlitlig tidtabellsinformation samt övrig trafikinformation i realtid. Trots att det är ett centralt system så ger det även möjlighet för Färjerederiets personal att styra skyltarna lokalt.

Införs steg för steg

Färjerederiet, som är en del av Trafikverket, ansvarar för driften av alla färjor på de ca 40 färjelederna runt Sveriges kust och i en del av våra insjöar. 2012 handlade man upp ett nytt nationellt system för avgångs- och trafikinformation vid färjelederna. Upphandlingen vanns av Infracontrol och systemet har köpts som en molntjänst baserad på Infracontrol Online. Pontus Johansson på Pendotech berättar om fördelarna: 

 - Fördelen med att upphandla en tjänst istället för en vara är att Färjerederiet slipper att själva ta hand om mjuk- och hårdvara för tjänsten. Lösningen innebär dels att Färjerederiet hela tiden har tillgång till ett uppdaterat och modern system utan att behöva stå för driften själva. Systemet är utformat med ett öppet gränssnitt med Trafikverkets RSMP-protokoll som grund vilket gör att det passar in i ett framtida Trafikverksgemensamt system.

Johan Höglund som är VD på Infracontrol säger att pilotprojektet på Vaxholmsleden varit mycket lyckat och att man nu efter 6 månaders provdrift går vidare och inför lösningen på ytterligare leder, precis enligt planerna:

- Näst på tur står två leder i två av våra insjöar, Adelsöleden i Mälaren och Vinöleden i Hjälmaren. Färjerederiet har genomfört en upphandling av trafikinformationsskyltar och installationsarbeten och det kontraktet gick till Focus Electronic, som även var med och levererade skyltarna till Vaxholmsleden.

Störningsinformation kan hanteras från färjan

Tidtabellsinformationen hanteras helt automatiskt och uppdateras bara vid behov, men färjepersonalen har även webbaserade användarfunktioner och kan enkelt lägga ut akuta eller schemalagda meddelanden på skyltarna: - Det är förstås en stor fördel att personalen på färjan kan ge information om det till exempel uppstår problem med färjan eller om man kanske måste invänta en brådskande ambulanstransport, säger Johan Höglund.

Enkel, säker och flexibel lösning

Mattias Ström är utvecklingschef på Infracontrol och berättar hur det hela fungerar:

- Skyltarna ansluts till en styrenhet som kommunicerar med Trafikverkets standardprotokoll via 3G till våra servrar. Där finns databasen som hanterar all information och även webbservern som tillhandahåller användargränssnitten.

Han berättar att systemet har en hög inbyggd säkerhet och att de lokalt placerade styrenheterna klarar sig själva om det skulle bli några störningar i kommunikationen. Johan Höglund är glad över att man använder sig av Infracontrol Online, och säger att Färjerederiet har fått en modern, lättanvänd och flexibel tjänst för att ge nyttig information till sina resenärer.

- Vi ser stora möjligheter att komplettera med ytterligare funktioner på sikt. Det kan t.ex. handla om möjlighet för resenärer att prenumerera på information via SMS eller att placera skyltar som informerar vid strategiska vägvalspunkter om det uppstår störningar i färjetrafiken.

 

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.