Nordea Bank AB

Bättre under ytan för ja-sidan

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2003 11:30 CEST

Trots att nej-sidan ryckt ifrån i de flesta opinionsundersökningar har ja-sidan stärkts i flera avseenden.

Förespråkarna har förbättrat sin relativa position i termer av hur viktig frågan är, hur insatta de känner sig samt hur säkra de är på hur de skall rösta. Detta kan dock bero på att osäkra väljare har bytt sida.

Det finns ett tydligt motstånd mot ett höjt sparmål – framförallt bland nej-sägarna.

Splittringen mellan LO och socialdemokraterna i EMU-frågan har haft en viss, men begränsad, negativ effekt på opinionen.

Det är några av de slutsatser som kan dras ur Nordeas fjärde undersökning av EMU-opinionen inför folkomröstningen den 14 september. 1 000 personer tillfrågades under perioden 13-19 maj. Denna undersökning går ett steg längre än de vanliga opinionsundersökningarna. Ja- och nej-anhängarna har bl a fått svara på hur väl insatta man anser sig vara, hur viktig EMU-frågan är och vilka argument man anser viktigast i EMU-frågan.

Hela rapporten bifogas till detta pressmeddelande och finns även på nordea.se/analys från kl 11.30 onsdagen den 21 maj.

Ytterligare information:
Jörgen Appelgren, chefsanalytiker, 08-614 95 21