Riksdagen

Bättre underlag för bolagssatsning i norra Sveriges inland

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 14:14 CET

Regeringen föreslår i sin tilläggsbudget en höjning av kapitalinsatser i statliga bolag med 2 miljarder kronor för en satsning i norra Sveriges inland. Pengarna ska kunna användas för att bilda ett bolag för ny statlig verksamhet. Enligt förslaget ska regeringen få möjlighet att i aktiebolagsform finansiera verksamhet som främjar innovation och företagande i detta område. Näringsutskottet anser dock att det finns oklarheter som bör tydliggöras innan verksamheten kan påbörjas.

Näringsutskottet menar att underlaget till förslaget i propositionen är för begränsat i förhållande till den betydande utgiftsökningen det innebär på statsbudgeten. Därför föreslår näringsutskottet att finansutskottet ska godkänna förslaget med villkoret att regeringen återkommer till riksdagen med en mer detaljerad redovisning innan verksamheten startar. Utskottet vill få tydligare information om hur verksamheten ska organiseras, hur samverkan med andra aktörer ska ske, vilka finansiella instrument som ska tillhandahållas samt en bedömning av förenligheten med gällande statsstödsregler. Näringsutskottet var enigt i sitt ställningstagande.   Behandlingen av hösttilläggsbudgeten Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över förslag till tilläggsbudget inom sina respektive ansvarsområden. Ärendet i sin helhet kommer att slutbehandlas av finansutskottet den 25 november.   För mer information: Ring Ulf Renberg, kanslichef i näringsutskottet, på telefon 08-786 42 36

Näringsutskottets ledamöter Planerad dag för debatt och beslut: Onsdagen den 8 december. Debatten sänds via webb-tv. Webb-tv Dokument

  • Regeringens proposition 2010/11:2 Hösttilläggsbudget för 2010
  • Näringsutskottets yttrande 2010/11:NU2y