Sveriges Kommuner och Landsting

Bättre undervisning kan höja resultaten

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 13:54 CET

Sveriges gymnasieelever hamnar näst sist bland tio deltagande länder i studien TIMSS Advanced 2008 om matematik. SKL tar rapporten på största allvar och menar att bristerna till viss del kan ses i hur lärarnas arbetstid organiseras och i lärarutbildningen.

– Det stora flertalet av lärarna i den svenska skolan är engagerade och kompetenta, vilket är avgörande för elevernas resultat, men undervisningsmetoderna måste utmanas och förbättras. Inte minst behöver svenska rektorer få ett större utrymme att leda lärarna och förmå dem att samarbeta mer för elevernas bästa, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL menar att lärare som undervisar i samma ämnen behöver träffas regelbundet för att göra gemensamma tolkningar och bedömningar utifrån styrdokumenten. Ibland kan det handla om att dubbelrätta uppgifter och prov. Rektor behöver samordna detta.

– De lärare som är bättre än sina kollegor på att inspirera och få eleverna att förstå, behöver lyftas fram andra lärare kan lära av dem. Ett effektivt sätt är att lärare besöker varandras lektioner för att få inspiration och för att ge varandra professionell återkoppling, säger Per-Arne Andersson.

– Också politiker och skolchefer kan bidra till att resultaten förbättras, bland annat genom att sätta upp tydliga mål och följa upp resultaten. Att stärka lärarutbildningen inom matematikområdet, såsom regeringen har för avsikt att göra, är också en viktig åtgärd för att förbättra resultaten, säger Per-Arne Andersson.

Läs hela rapporten (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om SKL:s arbete med skolfrågor.

Läs mer om SKL:s arbete med arbetsgivarfrågor.

För mer information: Per-Arne Andersson avdelningschef på avdelningen för lärande och arbetsmarknad, tfn: 08 - 452 7930, mob: 076-762 77 30, e-post: per-arne.andersson@skl.se, utredare Malin Annergård Pierrou, tfn: 08 - 452 7938, e-post: malin.annergard.pierrou@skl.se eller Ulla Gummeson, utredare på avdelningen för arbetsgivarpolitik, tfn: 08 - 452 7509, e-post: ulla.gummeson@skl.se

Pressjour: 08 - 452 7101

Sveriges gymnasieelever hamnar näst sist bland tio deltagande länder i studien TIMSS Advanced 2008 om matematik. SKL tar rapporten på största allvar och menar att bristerna till viss del kan ses i hur lärarnas arbetstid organiseras och i lärarutbildningen.