Lunds universitet

Bättre uppföljning behövs efter stroke

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:33 CET

Merparten av alla strokedrabbade patienter mår så småningom bättre mentalt,
socialt och känslomässigt än direkt efter strokeskadan. Men det är tvärtom med
de anhöriga: de mår sämre ju längre tiden går.
Det visar lundaforskaren Ann-Cathrin Jönsson i en ny avhandling. Hon visar också
att smärta, viktnedgång, högt långtidsblodsocker och högt blodtryck inte är
ovanligt bland strokepatienterna, men alltför ofta oupptäckt eller otillräckligt
behandlat.

Att patienterna själsligen blir bättre med tiden medan de anhöriga blir sämre
var ett oväntat fynd. Men Ann-Cathrin Jönsson tycker nu i efterhand att det inte
är så konstigt.
- Merparten av patienterna anpassar sig så småningom. Men deras närstående, som
länge hoppas på en förbättring, upplever med tiden situationen som allt tyngre,
säger hon.
Till strokepatientens fysiska skador kommer ofta psykiska förändringar. Tidigare
aktiva personer förlorar intresset för aktiviteter som förut varit viktiga för
dem; andra blir deprimerade, förvirrade eller både-och. Dessa dolda mentala
handikapp uppmärksammas inte så mycket under sjukhusvistelsen, men upplevs sedan
starkt av de närstående.
Smärta är ett annat problem. Måttliga eller svåra smärtor som börjat efter
stroke kvarstår mer än ett år senare hos en femtedel av patienterna. Hälften av
dem har inte blivit hjälpta av smärtstillande medel.
- Det är uppföljningen som inte fungerar. Många gånger sker det ingen
uppföljning alls, säger Ann-Cathrin Jönsson.
Hon anser att det behövs en organiserad eftervård med t ex en mottagning hos en
specialistsjuksköterska som samarbetar med läkare och sjukgymnast. Då hade
patienternas smärtlindring kunnat följas upp och annan behandling kunnat läggas
till om det behövdes - akupunktur, sjukgymnastik, TENS (elektrisk stimulering)
etc.
Man hade också kunnat fånga upp de strokepatienter som minskar i vikt och/eller
har för högt långtidsblodsocker och/eller för högt blodtryck, vilket Ann-Cathrin
Jönsson funnit många fall av i sin studie.
- Att hitta patienter med dessa riskfaktorer och behandla dem är mycket
billigare för samhället än att låta det gå till ambulansutryckningar och
upprepad sjukhusvård, understryker hon.

Avhandlingen heter "Life after stroke - outcome and views of patients and
carers", och läggs fram den 23.2. Ann-Cathrin Jönsson, som är sjuksköterska och
fil mag i hälso- och sjukvårdsadministration, träffas på 046-17 14 23 eller
0702-16 70 51 samt ann-cathrin.jonsson@med.lu.se. En sammanfattning av
avhandlingen finns på http://theses.lub.lu.se/postgrad/, skriv in "Jönsson" i
sökrutan.


Ingela Björck, informationsenheten, Lunds universitet