Länsstyrelsen Västerbotten

Bättre upphandlingar genom nya idéer, mer kunskap och samordning

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 09:54 CET

Torsdag 3 november avslutas utbildningen ”Innovativa lösningar för upphandling i gles- och landsbygder” med ett inspirationsseminarium i Lycksele. Där kommer ett 30-tal personer, producenter och leverantörer av livsmedel, politiker, näringslivschefer, landsbygdsutvecklare, kostpersonal och inköpare att utbyta erfarenheter och samtala om de villkor som gäller för offentliga inköp.

Under hösten har Tillväxtverket tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten, Regionförbundet Västerbotten och Lycksele kommun genomfört en serie utbildningsdagar om offentlig upphandling. Med mer kunskaper, både hos kommunala inköpare och livsmedelsleverantörer, ökar förutsättningarna för länets producenter att utveckla sina företag eller starta nya.

Utbildningen startade redan 8 september och har omfattat sex kurstillfällen.

Samordning ger fördelar

- Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om offentlig upphandling, ge idéer om samordningsmöjligheter hos inköpare och leverantörer. Vi hoppas att fler lokala företag ska kunna och vilja delta i upphandlingar, det skulle öka förutsättningarna för tillväxt i länet, säger handläggare Gunilla Hedman.

De frågor som kommer att tas upp under dagen är bland annat vilka hinder det finns för små producerande företag att delta i en upphandling, vilka roller olika aktörer har i en offentlig kommunal upphandling, vad LOU, Lagen om offentlig upphandling säger.

Seminariet äger rum på Ansia konferenscenter i Lycksele kl 10-15.

Representanter för media är välkomna att delta.

Kontaktperson Eva Kaiser, Eva.Kaiser@lansstyrelsen.se  070-273 78 11

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.