ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

Bättre utvärderingar ger träffsäker innovationspolitik

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 10:30 CEST

Utvärderingar av FoU-insatser är nödvändiga för att uppnå en mer träffsäker innovationspolitik. Det är en av slutsatserna i rapporten Den svenska innovationspolitikens framväxt, organisering och utvärderbarhet.

ITPS betonar vikten av att förstå och utvärdera FoU-insatser samt föreslår åtgärder för att åstadkomma bättre utvärderingar.

– Vi måste öka träffsäkerheten på våra framtida insatser, säger projektledaren Håkan Gadd.

I Sverige och många andra länder anses innovationer och innovationspolitik ha en starkt växande betydelse för konkurrenskraft och tillväxt. Under ett decennium har Sverige satsat stora resurser på att skapa förutsättningar för innovationer. Vi vet dock väldigt lite om vilka effekter de offentliga resurserna har. I rapporten tar författarna ett helhetsgrepp på de insatser som görs i Sverige inom olika politikområden och på olika samhällsnivåer och lägger på så sätt grunden för framtida utvärderingar.

– En solid teoretisk plattform och kunskaper om politisk genomförande skapar goda förutsättningar för kommande utvärderingar, säger Håkan Gadd.

Innovationssystem är ett teoretiskt begrepp som mycket snabbt haft stor inverkan på olika former av politiska beslut och insatser.

– Det är viktigt med en mer sammanhållen syn på det svenska innovationssystemet. Dessutom måste vi uppvärdera den ’tysta’, erfarenhetsbaserade kunskap som finns ute i företag och organisationer. Företag som kombinerar forskningsteknik med investeringar i mänskliga resurser, incitamentsystem och nätverk är mycket mer innovationsbenägna, säger Håkan Gadd.

– Innovationssystem är komplexa och förhoppningsvis kan vi följa upp den här rapporten med bredare utvärderingar olika av FoU-insatser, säger medförfattaren Torbjörn Danell.

Hämta rapporten Den svenska innovationspolitikens framväxt, organisering och utvärderbarhet på ITPS hemsida www.itps.se.

För ytterligare information: Håkan Gadd, chef för ITPS avdelning för utvärdering, tel. 063-16 66 38 eller 070-253 22 17, eller Torbjörn Danell 063-16 66 20.