Region Värmland

Bättre utvärderingar nyckeln till mer effektivt företagsstöd

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2012 15:23 CEST

Det krävs ett nytt synsätt och bättre metoder för att utvärdera företagsstöd mer effektivt. Samtidigt måste resultatet av utvärderingarna vara en del i en lärandeprocess för både anslagsgivare och medarbetare i företagen. Det här var slutsatserna av seminariet ”Miljarder till regional tillväxt - men vad vet vi om resultaten?" som hölls i Almedalen den 2 juli.

– Idag litar vi enbart till kvantitativa indikatorer när vi utvärderar företagsstöd. Men när vi utvärderat klustersatsningar i Dalarna, Gävle och Värmland har vi haft en bredare ansats. Vi har kombinerat statistisk analys och internationell benchmark med enkäter och djupintervjuer, säger Staffan Bjurulf, projektledare för SLIM-projektet i Värmland.

Den här metoden var vad som presenterades på seminariet i Almedalen, där bland andra statssekreterare Håkan Ekengren från Näringsdepartementet deltog, tillsammans med representanter från olika klusterinitiativ i Norra Mellansverige och från akademin.

Utgångspunkten för utvärderingsprojektet i de tre regionerna är frågan hur effektiva klusterorganisationer är som verktyg för regional tillväxt. Runt om Europa genomförs just nu en rad satsningar för att skapa innovation och tillväxt. Under perioden 2007-2013 satsas 23 miljarder kronor på regional tillväxt i Sverige. År 2014 börjar en ny strukturfondsperiod som innebär nya satsningar. Behovet av bättre metoder för utvärdera initiativen framstår som allt större.

– De företag som fått stöd lägger ned ett stort arbete på att rapportera resultaten. Men återkopplingen från anslagsgivarna är ofta liten. Som framkom vid seminariet finns det en stor outnyttjad möjlighet att använda utvärderingarna för att både anslagsgivare och företag ska lära sig mer. Inom många företag och offentliga verksamheter är arbetet med ständiga förbättringar självklart. Tyvärr gäller det inte utnyttjandet av utvärderingarna, säger Johan Carlstedt, projektledare på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Under hösten kommer Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg, tillsammans med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, att ta initiativ till en rad aktiviteter kring utvärderingar av företagsstöd, speciellt klustersatsningar, och hur de kan användas i lärandeprocesser. Utvärderingarna av kluster i de tre regionerna leds av professorerna Örjan Sölvell, Handelshögskolan i Stockholm, och Evert Vedung, Linnéuniversitetet.

För vidare information kontakta

Staffan Bjurulf
Projektledare SLIM-projektet, Region Värmland
Telefon: 054 - 701 10 32
E-post: staffan.bjurulf@regionvarmland.se

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig IVA-projektet Innovation för tillväxt
Telefon 08 - 791 30 49
E-post: jan.westberg@iva.se 

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik  och folkbildning. Huvudman är Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.