Socialstyrelsen

Bättre utveckling av hälsan bland vuxna än bland barn

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 08:53 CET

Befolkningens hälsa har utvecklats positivt i många avseenden. Livslängden fortsätter att öka, rökningen minskar och alkoholkonsumtionen har stannat av. Men när det gäller barn och unga finns en del orosmoln, till exempel att fler unga vårdas på sjukhus för alkoholförgiftning och att fetman ökar. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport om folkhälsan som överlämnas till regeringen idag.

Befolkningens medellivslängd fortsätter att öka kraftigt. Män lever nu till 78,4 år och kvinnor till 82,7 år. Det beror främst på att dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar fortsätter att sjunka. En annan positiv utveckling är att färre röker. År 2004 rökte 15 procent av männen och drygt 17 procent av kvinnorna i åldrarna 16-84 år, vilket är en minskning jämfört med året före. Nästan 85 procent av befolkningen är numera rökfri vilket sannolikt placerar Sverige närmare målet om en rökfri generation än i något annat land. Det finns dock stora regionala variationer. Endast 3,4 procent av unga män i norra Sverige röker medan nästan 30 procent av ensamstående kvinnor med barn röker.

Ingen ökning av alkoholkonsumtionen

På två områden har negativa trender avstannat. Andelen oroliga och ängsliga personer ökar inte längre och det gör inte heller befolkningens alkoholkonsumtion. Om det sistnämnda är ett trendbrott eller inte är för tidigt att säga. Den befarade ökningen av alkoholrelaterad dödlighet kan inte avläsas i statistiken. En prognos fram till år 2025 pekar dessutom på en klart minskad alkoholrelaterad dödlighet i Sverige.

Orosmoln kring utvecklingen av barns och ungdomars hälsa

Mycket tyder på att barn och ungdomar inte har samma positiva hälsoutveckling som vuxna. Antalet unga personer (15-24 år) som lagts in på sjukhus för alkoholförgiftningar har fördubblats för män och tredubblats för kvinnor under det sista decenniet och ökningen har fortsatt mellan 2003 och 2004. Det indikerar att unga påverkas mest negativt av en ökad alkoholtillgänglighet. Vidare ökar andelen barn och ungdomar som är överviktiga eller feta. Även om självmorden minskar totalt sett så kan man se en viss ökning för yngre kvinnor och män. Självmordsförsök som kräver sjukhusvård har ökat något år 2004 bland kvinnor i åldern 15-24 år.

Hälsoproblem hos vuxna grundläggs i barn- och ungdomsåren

De flesta hälsorisker grundläggs i ungdomsåren. Människors grundläggande värderingar, levnadsvanor, utbildningsnivå och andra förutsättningar för att lyckas bra i livet avgörs till stor del under barndom och ungdomstid. Konsekvenserna för människors hälsa märks emellertid oftast långt senare i livet.

Av rökarna har runt 80 procent börjat röka före 18 års ålder. Alkoholmissbruk grundläggs ofta under ungdomsåren. Att vara överviktig eller fet redan i ungdomsåren är en stark indikator på framtida hälsoproblem. Kriminalitet och andra sociala problem grundläggs ofta i ungdomsåren. En stor del av alla brott i Sverige skulle kunna förebyggas om man kunde bryta det negativa beteende som märks redan i ungdomsåren. En nyligen genomförd studie i Stockholm visade att minst var tredje missbrukare i Stockholm varit omhändertagen redan som barn.

- Samhället måste satsa mycket mer på barn och ungdomar i dag för att förebygga framtidens hälsoproblem, säger Måns Rosén, chef för Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen.

Lägesrapporten om folkhälsa 2005 finns på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se. För mer information, kontakta Måns Rosén, tfn 08-555 530 96.

Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Anmäl dig via media@socialstyrelsen.se.

Presstjänsten nås på telefon 08-555 530 05.

Cecilia Olsson
Pressekreterare
Socialstyrelsen
tfn 08- 555 531 59
mobil 0702-76 96 45