Huddinge kommun - politik

Bättre valmöjligheter för Huddingebor med hemtjänst

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 11:00 CET

Äldreomsorgsnämnden tog under veckans sammanträde beslut om att hemtjänstkunder som fått beviljade serviceinsatser själva får bestämma hur timmarna inom ramen för beviljad insats ska fördelas.

Ramtimmar handlar om att låta den äldre själv bestämma hur insatserna ska utformas. Nu blir det möjligt att till exempel föra över tid från städning till inköp när den äldre själv vill följa
med och handla eller från inköp till städning när kunden tycker att det behöver bli lite extra fint hemma.

– Det här är verklig valfrihet och därför är vi väldigt glada över att kunna ta detta beslut. Vi i den
politiska majoriteten jobbar hela tiden för en utökad valfrihet för våra invånare och då är det självklart att man som kund ska kunna anpassa sina egna insatser efter sina behov, säger Eva Carlsson Paulsén (M), ordförande i äldreomsorgsnämnden. 

Det beslut som äldreomsorgsnämnden nu fattat innebär också att inga kunder behöver byta
utförare när de fyllt 65 år samt att samtliga utförare utför alla sorters insatser, vilket gör att man som kund kan få alla sina insatser utförda av ett och samma företag – om man så önskar.

– Det nya förfrågningsunderlaget gör att processen för företag som vill ansöka blir enklare och leder till större valfrihet för våra äldre. Den ökade kontinuiteten hos kunden bidrar till att stärka kvaliteten, avslutar Eva Carlsson Paulsén.

För mer information kontakta:

 

Eva Carlsson Paulsén (M)  Li Björk (M)

Äldreomsorgsnämndens ordförande    Politisk sekreterare

Telefon: 08-535 301 66    Telefon: 08-535 301 47

eva.carlsson-paulsen@huddinge.se  Li.Bjork@huddinge.se