Sveriges Kommuner och Landsting

Bättre verksamhet, hälsa och arbetsmiljö genom samverkan

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 08:52 CEST

I dag, den 27 mars, går startskottet i Umeå för en konferensserie där avtalet FAS ska introduceras på lokal nivå. Syftet med avtalet är att utveckla verksamhet, hälsa och arbetsmiljö i samverkan.

FAS står för Förnyelse - Arbetsmiljö - Samverkan och är ett avtal, som slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn. Syftet med avtalet är medverka till att utveckla verksamheten och att skapa god hälsa och bra arbetsmiljö, där mångfald och jämställdhet har sin givna plats i verksamhetens vardag i kommuner, landsting och regioner.

Konferensserien som startar nu är till för att informera, inspirera och stimulera till lokalt arbete och eventuellt nya lokala avtal som tar sikte på att integrera verksamhet, hälsa, arbetsmiljö i vardagen och i samverkan. Sammanlagt ska 25 konferenser hållas, från Luleå i norr till Malmö i söder, under våren och hösten. De centrala parterna - arbetsgivare och fackliga organisationer - står gemensamt för arrangemanget och befinner sig tillsammans på scenen vid varje konferens.

Senare i vår finns även tillfälle att lära sig mer om FAS under arbetsmiljömässan på Elmia i Jönköping, där parterna har en gemensam monter och genomför ett flertal seminarier. De handlar om bland annat om företagshälsovård som stödresurs och utveckling av hälsan på arbetsplatsen utifrån FAS.

- Vårt mål är att skapa ett synsätt som leder till en väl fungerande verksamhet med god hälsa och bra arbetsmiljö för medarbetarna. Här spelar samspelet mellan människorna på arbetsplatserna en nyckelroll. FAS ska stötta den processen, säger Annelie Löfqvist, direktör och ansvarig för arbetsgivarfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting.För mer information: Christina Norlin-Mistander, projektledare, avdelningen för arbetsgivarpolitik 08-452 7462, 070-319 74 62