Moderaterna

Bättre villkor för privatradion

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 17:08 CEST

Den kommersiella radion behöver bättre villkor för att kunna konkurrera. Därför vill vi på sikt avskaffa koncessionsavgifterna. I regeringens budget för 2012 föreslås en sänkning av koncessionsavgifterna med 12 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 9 procent av avgiften.
- Det här är ett första steg för att förbättra villkoren för privatradion, säger Per Bill, moderat vice ordförande i konstitutionsutskottet.
- En livskraftig kommersiell radio är viktig för konkurrensen och mångfalden på radioområdet. Det här förslaget skapar goda möjligheter för dem som önskar sända digital radio i framtiden, säger Anna Tenje, moderat ledamot i konstitutionsutskottet.