Sveriges Kommuner och Landsting

Bättre webbplats med ny handbok

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 13:38 CET

IT kan användas för att effektivisera kommuners och landstings interna processer, skapa delaktighet och bättre service för medborgarna. Nu presenterar Verva en ny handbok som ger praktiskt stöd och goda råd om vad som gör en webbplats bra.

– Den här handboken är efterfrågad och har tagits fram med hjälp av synpunkter från de som arbetar med IT i kommuner och landsting. Handboken tar upp både strategisk planering och det konkreta utförandet, det vill säga hur man gör en webbplats bättre, säger Ulf Johansson, direktör på Sveriges Kommuner och Landsting.

Sveriges Kommuner och Landsting har ingått i den styrgrupp, som under ledning av Verva (Verket för verksamhetsstyrning) har tagit fram handboken. Den innehåller riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor och ska ge stöd i arbetet med att använda webben som en kanal för att effektivisera ärenden och processer.

– Alla kan ta del av handboken oavsett vilket system som används för kommunens eller landstingets webbplats. Ingen särskild programvara behöver alltså köpas in, säger Ulf Johansson

Handboken riktar sig till dem som arbetar med webb i offentlig sektor. Det betyder att verksamhets- och webbplatsansvariga, inköpare, beställare och leverantörer av webbplatser och e-tjänster kan ha nytta av den. Men handboken riktar sig även till informatörer och redaktörer och programmerare som arbetar med innehåll, utformning och utveckling av webbplatser.

Mer information finns via Vervas hemsida, klicka här.

För mer information: Bengt Svenson, handläggare på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, 08-452 74 30 eller bengt.svenson@skl.se

Pressjour: 08 - 452 7101