Fagersta kommun

Bäver i paradiset

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 08:49 CEST

Bävern i Paradiset som gnager på asparna, rörhönan som bygger sitt flytande bo dolt i vassen i Melingssjön. Vackra gallrade björkbestånd eller ska vi spara sälgen som blommar tidig vår och först av alla bjuder nektar och pollen till nyvakna fjärilar, humlor och bin?

I europeisk jämförelse är den svenska staden liten och innehåller mycket grönska. Runt knutarna här i Fagersta har vi naturmarker som vi delar med varandra och andra djurarter och växter. Våra grönområden är viktiga för biologisk mångfald och ur rekreationssynpunkt. Dock, synen på död ved skiljer sig, exempelvis vår kommunekolog skattar den högt medan undertecknad finner den ful och skräpig…men vi kan enas om att de höga tallarna vid Folkets Hus ger pelarsalskaraktär och fåren får gärna beta av Gröna plan vid riksväg 66 för att bibehålla vacker vy ner mot sjön.

Gallrade björkbestånd och sparade sälgbuketter, lövträd som solitärer, läs förslaget till hur våra 16 tätortsnära naturmarker ska skötas. Fram till 31 augusti kan du ge din syn på kommunens förslag till ”Skötselplan för tätortsnära naturmark”. Synpunkter på förslaget lämnas till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) 737 80 Fagersta.

Läs Skötselplan för tätortsnära naturmarker nedan eller på biblioteket (Västmannavägen 12 i Fagersta.Kontaktperson kommunekolog Kristoffer Jasinski når du på 0223-445 27.

Merja Hellstrand
informatör
0223-442 88