Policom Consulting

BAFF: Förnuftig etanollinje i parlamentet

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 17:04 CEST

- Politikerna i Europaparlamentets miljöutskott valde i torsdagens omröstning en förnuftig linje när det gäller etanolbilar, konstaterar Per Carstedt, ordförande i branschorganisationen BioAlcohol Fuel Foundation (BAFF).

Etanol kan nu bli ett mycket kraftfullt hjälpmedel i hela EU i den nödvändiga omställningsprocessen för lägre utsläpp av fossil koldioxid och minskat oljeberoende.

Både miljö- och industriutskotten har nu röstat för att tillverkarna av E85-bilar skall få tillgodoräkna sig en rabatt på koldioxidutsläppen. Avgörande för hur mycket beror enligt miljöutskottets förslag på hur stor andel av tankställena i ett land som säljer E85.

- Det är klokt att koppla koldioxidrabatten till utbyggnaden av pumpar för E85, säger Carstedt. I Sverige tog det tre år att etablera etanolpumpar på 30 procent av landets tankställen.

Förslaget gör det möjligt för tillverkare av etanolbilar att uppfylla de nya kraven på utsläpp av koldioxid från 2012.

- Det är dags för oljebolagen att börja bygga ut tankningsmöjligheterna i resten av Europa, säger Carstedt. En inte alltför kostsam åtgärd jämfört med alla andra alternativ.

Europaparlamentet skall som helhet rösta under oktober. Miljöutskottets ställningstagande skall inför omröstningen samordnas med förslag från industri- och lagutskotten. Samtidigt görs försök att komma överens med ministerrådet (Europas 27 miljöministrar). Förhoppningen är att ett slutgiltigt beslut kan tas i december eller januari.

 

Kontakt:

Per Carstedt

0705-521505