Bahnhof Internet AB

Bahnhofs vinst ökar med 58 procent under första kvartalet

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 09:48 CEST

Bahnhof fortsätter att gå bra. Mycket bra. Vinsten för första kvartalet ökar med 58 procent, omsättningen med 47 procent. Bolaget har växt med 2 900 nya kunder under kvartalet, och Bahnhofs carriertjänster har etablerat sig som ett stabilt nytt affärsområde.
Nu breddar Bahnhofs styrelse ägandet i bolaget. Ytterligare 200 000 b-aktier släpps på marknaden.

Tidigare poster uppgår till totalt 1 500 000 b-aktier. Priset fastställs till 6,50 SEK per aktie vid poster om 500 aktier. Försäljningen sköts av Aktieinvest FK AB (www.aktieinvest.se).

- Den första spridningen blev snabbt övertecknad. Eftersom intresset är så stort skjuter vi nu till en extrapost på 200 000 b-aktier, säger Jon Karlung, vd på Bahnhof.

Vinsten för bolaget under perioden första januari till sista mars 2009 ökar med 58 procent jämfört med samma period 2008. Vinsten före skatt och ränteavskrivningar jämfört med kvartalet innan, Ebit, ökar med 14 procent från 2,2 MSEK till 2,5 MSEK.

Prognosen för helåret 2009 löd vid presentationen av årsbokslutet på en omsättning på 163 MSEK, med en vinstmarginal på minst 7 procent. Den prognosen ligger fast, och är sannolikt något försiktigt angiven.

- Lågkonjunkturens påverkan på Bahnhof är knappt märkbar. Det handlar om ytterst marginella effekter. Trenden är istället att många företag kommer till oss för att få hjälp att sänka ofta omotiverat stora utgifter för IT-tjänster. I takt med att vårt tjänsteutbud växer, nu senast i form av Bahnhof Carrier Network, kan vi också hjälpa till med allt mer avancerade tekniska lösningar. Och tack vare god framförhållning och rimliga affärsuppgörelser kan vi göra det med väsentligt lägre kostnader än våra konkurrenter, säger Jon Karlung, vd på Bahnhof.

Övrigt

  • Kvartalsrapporten i sin helhet finns för nedladdning på Bahnhofs hemsida, www.bahnhof.se.
  • Aktiespridningsprospektet finns även det för nedladdning på www.bahnhof.se. Sista datum för intresseanmälan är den 24 april.

Kontaktinformation
Presskontakt: Jon Karlung, Vd, 070-977 49 06, e-post jon.karlung@bahnhof.net.
Pressbilder: Högupplösta pressbilder finns för nedladdning på www.bahnhof.se/press.

 

Bahnhof är en nordisk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i Stockholm, Uppsala, Borlänge, Hedemora, Lund, Malmö, Tromsö och Kiev.

Företaget grundades 1994 och var då Sveriges första fristående ISP (Internet Service Provider). Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till företag och är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location. Bahnhof erbjuder även bredbandsuppkopplingar och webbhotelltjänster. Bahnhof riktar sig till företag samt privatkunder i stadsnät och i bostadsfastigheter i Norden - ett område där Bahnhof i dag är marknadsledande.

Bahnhof är ett publikt bolag och är noterat på Aktietorget.