Rikskonserter

Bakgrund till presskonferens om Kroumata 16 sep 2008

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 13:33 CEST

KROUMATA - utveckling 2008

Kroumata - bestående av Roger Bergström, Anders Holdar, Leif Karlsson, Ulrik Nilsson och Johan Silvmark - och jag nås i allt högre omfattning av missvisande rykten, till exempel att Kroumata inte längre skulle existera. Dessa rykten överensstämmer inte med verkligheten och det finns därför starka skäl att redovisa de faktiska förhållandena. I centrum för denna redogörelse står relationen till den tidigare Kroumata-medlemmen Anders Loguin.

BAKGRUND
Det huvudsakliga skälet till att Anders Loguin inte längre är medlem i Kroumata bygger på musikaliska värderingar och att samspelet inte fungerat tillfredsställande. Detta i kombination med Anders Loguins oförmåga att ta kritik har skapat en repetitionsmiljö präglad av frustration och förlorad spellust som givetvis påverkat konserterna negativt. Samma brist på lyhördhet har återfunnits i det administrativa arbetet. Kroumata är en arbetsplats där rutiner måste fungera - det har det inte gjort.

Efter uppsägningen från Rikskonserter gav regeringen Kulturrådet i uppdrag att utreda Kroumatas förutsättningar för framtiden. Många nya idéer kom upp under processen, framförallt om hur Capitol skulle kunna utvecklas till ett nav i svensk kammarmusik och en scen för Stockholms barn- och ungdomsverksamhet. Denna omställning har alla utom Anders Loguin klarat av att anpassa sig till.

GRUNDARNA
I media anges Anders Loguin som en av Kroumatas grundare. Det stämmer inte. Kroumata grundades 1978 av Martin Steisner, Ingvar Hallgren, Jan Hellgren och Anders Holdar. Däremot är det otvetydigt så att Anders Loguin deltagit i uppbyggandet av ensemblen liksom övriga ensemblemedlemmar.

Den 16 april 2008 gick Anders Loguin ut med en pressrelease där han berättade att han beslutat sig för att sluta i Kroumata. Sammanlagt har fyra medlemmar bytts ut sedan starten. Anders Loguin är den förste som efter sin avgång krävt att verksamheten ska läggas ned.

SOFIA GUBAIDULINA
I samband med att Sofia Gubaidulina erhöll Polarpriset år 2000 kontaktades hon av medlemmar av Kroumata i egenskap av Rikskonserter-anställda med en förfrågan om hon ville komponera en konsert för Kroumata och orkester. Sofia Gubaidulina och hennes förlag Sikorski i Hamburg accepterade erbjudandet. Uruppförandet kommer att äga rum den 18 september 2008 tillsammans med Göteborgssymfonikerna, följt av framföranden med symfoniorkestrarna i Dresden och Luzern under hösten och ett planerat framförande med symfoniorkestern i Bergen 2010. Konserten är skriven för Kroumata och det är avtalat att framföranden av verket ska ske av Kroumata.

I slutet av juni 2008 uppenbarades att Anders Loguin för egen räkning hade för avsikt att nyttja de kontakter han hade till uppgift att upparbeta för ensemblen och att han försökt att överta denna produktion. Resultatet har blivit att Loguin fått ledningen för orkestrarna i Göteborg, Dresden respektive Luzern att föra över uppdraget från Kroumata till "Anders Loguin and Colleagues" - sedermera "Glorius Percussion", som Loguin döpt sin nya ensemble till. Argumentet till "överförandet" har varit att det inte går att lita på att Kroumata kommer att uppföra verket såsom överenskommits och/eller att Kroumata inte längre existerar. De argument som härvid framförts är felaktiga.

Utan Gubaidulina-produktionen äventyras Kroumatas ekonomi för hösten 2008 och våren 2009.

SAMMANFATTNING
Det är uppenbart att Kroumata aktivt motarbetas. I denna aktivitet söks aktörer inom musiklivet upp såväl inom som utanför Sveriges gränser.

Jag lyckönskar Loguin och hans nya ensemble "Glorious Percussion" till en lysande konstnärlig framtid. Jag tycker dock att det är förnedrande och ovärdigt att det ska ske till priset av att osanna rykten sprids om Kroumata på ett sätt som äventyrar deras framtida existens.

Björn W Stålne
Direktör, Rikskonserter

Mer information:
Björn W Stålne, telefon 0705 47 16 62
Leif Karlsson, Kroumata, telefon 0705 83 14 51