NCC AB

Bakgrundsinformation avseende finansiella effekter av försäljning av polsk asfalt- och krossverksamhet

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 13:10 CEST

Vid årsskiftet 2006/2007 tecknades avtal om försäljning av den polska asfalt- och krossverksamheten inom affärsområdet NCC Roads, NCC Roads Polska. Köpare är det österrikiska företaget Strabag. För att tydliggöra effekterna av försäljningen har NCC tagit fram finansiella fakta om den avyttrade verksamheten samt hur NCC-koncernens kvarvarande verksamhet ser ut.


Köpeskillingen uppgår till 1 050 MSEK för skuldfritt bolag och resultateffekten för NCC 2007 är 400 MSEK, vilken kommer att redovisas under det andra kvartalet 2007. Omsättningen i NCC Roads Polska uppgick för 2006 till 1 526 MSEK med ett resultat på 44 MSEK.

En kvartalsvis samt ackumulerad sammanställning av effekterna på redovisningen för 2006 och 2007 finns som bilaga till detta pressmeddelande samt finns att ladda ner på NCC:s webbplats www.ncc.info (i excelformat). Effekterna för andra kvartalet 2007 kommer att redovisas vid publiceringen av NCC halvårsrapport, som offentliggörs den 23 augusti 2007.

NCC Roads, som i och med försäljningen koncentrerar sin verksamhet till Norden, hade år 2006 en omsättning på cirka 10 Mdr SEK och 4 000 anställda.

Bilaga: Tabeller över verksamheter som avyttrats, kvartalsvärden och ackumulerade värden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ann-Sofie Danielsson, ekonomi och finansdirektör, NCC AB, +46 (0)8 585 517 17, +46 (0)706 740 720
Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 214 77 27Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2006 en omsättning på 56 Mdr SEK och 22 000 anställda.