Fackförbundet ST

Bakläxa för arbetsgivare och fack i ny undersökning

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 08:31 CEST

Bakläxa för arbetsgivare och fack i ny undersökning: Ny lönesättningsmodell fungerar dåligt men medlemmar vill behålla den

En undersökning om lönesättningssamtal som Fackförbundet ST har gjort visar att medlemmarna vill fortsätta med lönesättningssamtal – även om inflytandet är alldeles för litet.

- En förklaring kan vara att det traditionella sättet med förhandlingar mellan fack och arbetsgivare inte upplevs ge mer inflytande. Det kan också tyda på att arbetsgivarna slarvar med personalens utvecklingssamtal, konstaterar Annette Carnhede, STs förbundsordförande.

ST har låtit en extern utredare utföra telefonintervjuer med drygt 670 medlemmar och djupintervjuer med 20 förtroendevalda på lokal nivå inom statliga myndigheter som helt eller delvis infört modellen med lönesättningssamtal – en modell där lönen bestäms i samband med samtal mellan individ och närmast lönesättande chef. Medlemmarna arbetar på ett tiotal olika myndigheter av varierande storlek.

**Över hälften missnöjda med inflytandet**
Hela 54 procent anser att de hade mycket litet eller inget inflytande alls i årets löneförhandlingar. Endast 14 procent tycker att inflytandet var ganska stort och bara en procent att det var mycket stort. 44 procent är ganska eller mycket missnöjda med den nya lönen, 36 procent svarar att den är okej och 18 procent är ganska nöjda.

Trots det vill 95 procent av de svarande fortsätta med lönesättningssamtal i någon form vid nästa års löneförhandling.

**Otillräckligt stöd**
Både arbetsgivare och fack kritiseras för att inte ge tillräckligt med stöd till anställda och medlemmar inför lönesättningssamtalet. Av de svarande är det bara 28 procent som, via facket eller arbetsgivaren, deltagit i någon form av utbildning inför den nya förhandlingsmodellen.

- Vi måste fråga medlemmarna vilket stöd de vill ha och inte bestämma det åt dem. Sen måste vi säkra att formerna för lönesättningssamtal avtalsregleras. Det måste arbetas seriöst med hur lönekriterierna ska se ut på arbetsplatsen. Delaktighet, information, utbildning och stöd måste vara ledord i en process som inte enbart består av ett samtal mellan chef och medarbetare, säger Annette Carnhede.

Läs undersökningen på www.st.org!

---
För mer information, välkommen att kontakta:
- Annette Carnhede, förbundsordförande, ST, tel 070 641 12 15
- Johan Tengblad, förhandlingschef, ST, tel 070 579 52 17

ST – fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag, statsunderstödda stiftelser och försäkringskassor. Den 13 november 2003 bytte förbundet namn till Fackförbundet ST. Prenumerera på STs pressmeddelanden! Anmäl dig under "Press" på www.st.org