Business Region Göteborg

Bakom kulisserna för framgång – Göteborg-Oslo-samarbetet 15 år

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 11:45 CEST

E6:an, Svinesundsbron, Way Out West*, Norsksvenska Handelskammaren och Ungdomens Fredspris. Bakom dessa framgångsrika satsningar döljer sig projektet Göteborg-Oslo-samarbetet. Aktören, som arbetar i kulisserna för regionens framtid, firar nu 15 år av givande kompanjonskap.

 Fler människor pendlar till Norge varje dag än till Danmark. Landet är Sveriges viktigaste export- och näst största importmarknad. Det är även ett av de rikaste länderna i Europa samtidigt som Sverige kan dra fördelar från sitt medlemskap i EU. Detta är några av de faktorer som gör att ett gott samarbete mellan Norge och Sverige gynnar såväl privatpersoner som näringslivet och turismen. Det tog representanter från Göteborg och Oslo fasta på redan för 15 år sedan när de inledde Göteborg-Oslo-samarbetet (GO-samarbetet). Ett och ett halvt decennium senare är framgången ett faktum.

 Viktigt att förtydliga är att GO-samarbetet naturligtvis inte ligger ensam bakom beslutet att bygga ut E6:an och nya Svinesundsbron eller att etablera Norsksvenska Handelskammaren och Way Out West. Däremot är en av samarbetets viktigaste funktioner att fungera som lobbyist – ett uppdrag som fått många positiva följder genom åren.

-Vi har en politiskt tillsatt styrelse och mycket kunniga tjänstemän knutna till GO-samarbetet. Det innebär att vi har personer aktiva inom GO som är nyckelpersoner när politiska beslut ska fattas. De har även mandat att föra vidare frågor till nationell nivå. Det underlättar mycket och hjälper oss att få igenom budskap och uppgifter om exempelvis hur viktig infrastrukturen är för en regions utveckling, säger Julia Wadman, projektledare för GO-samarbetet vid Business Region Göteborg.

 Målet med samarbetet är att stärka regionens attraktions- och konkurrenskraft gentemot andra regioner i Europa. Kommunikationsfrågor, som här syftar på infrastrukturen mellan länderna, är ett viktigt fokusområde. Med förbättrade pendlingsmöjligheter kommer utbytet mellan de båda regionerna att kunna öka ytterligare och just nu satsats det särskilt på utbyggnad av järnvägsspåren. Inom kort hoppas man korta restiden med tåg från dagens fyra timmar till drygt två.

 Ungdomens fredspris

Utbildning är ett annat område som är väldigt viktigt för vår GO-samverkan då det finns ett tydligt samband mellan utbildning och tillväxt i en region. Inom ramarna för detta arbetar GO-samarbetet särskilt med fokus på ungdomsfrågor. Varje år delas därför, i samband med Nobels Fredspris, Ungdomens Fredspris ut i Göteborg till de norska och svenska skolungdomar som gjort särskilda insatser mot rasism och för mångkulturell förståelse.

-Ungdomarna utgör den norsksvenska gemenskapens framtid och det är viktigt att inleda en naturlig relation mellan ländernas medborgare redan i unga år. I och med priset har mellan tre och fyra tusen ungdomar har rullat över våra gränser och haft givande möten med varandra. Vi hoppas att denna kontakt ger bestående intryck inför framtiden, säger Julia Wadman.

 Ungdomens fredspris inspirerar alltså till möten mellan ungdomar men det uppmuntrar dem även att tänka på samhällsviktiga frågor som hållbar miljöutveckling, arbete mot mobbing och rasism samt internationell samverkan. Den första december går årets prisutdelning av stapeln och då avslöjas vilka skolor som gjort en särskild insats i år. Men vad händer sedan då? För att ta reda på vad en vinst i Ungdomens Fredspris kan ha för påverkan på såväl den vinnande klassen som på skolan, har Business Region Göteborg besökt klass 5 A och B på Guldhedsskolan, som förra året plockade hem en vinstsumma på 10 000 kronor. Läs mer om Ungdomens Fredspris och om hur Guldhedsskolan har följt upp sitt vinnande arbete här.

 Om GO-samarbetet

GO-regionen består av Göteborgsregionen, Oslo Kommune, Akershus- och Østfolds Fylkeskommuner samt Västra Götalandsregionen – ett område som totalt befolkas av cirka 3 miljoner människor. Samarbetet projektleds av Business Region Göteborg. GO-rådet är samarbetets beslutande organ. Det har 16 medlemmar som består av 12 politiker, två representanter för de svenska respektive norska näringslivet i regionen samt de båda rektorerna för Göteborgs Universitet och Universitet i Oslo. Ordförandeskapet för GO-rådet växlar mellan Göteborg och Oslo med två års löptid. Samarbetet sker inom de fyra områdena kommunikationer och transport, kultur och turism, näringslivsutveckling samt utbildning.

 Kontaktinformation:

Julia Wadman, projektledare, nås på 0707-800454 eller via mailadress julia.wadman@businessregion.se. Se även www.go-regionen.org.

 * Way Out West är inspirerad av norska Örjefestivalen.

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.