Bokförlaget Axplock

Bakom skolans slutna dörrar av Anette Evaldsson. Debut och debatt.

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 13:17 CEST

 Bakom skolans slutna dörrar av Anette Evaldsson. Debut och debatt.

Den svenska skolan är ständigt ifrågasatt. Skilda röster hörs i den debatten – politikers, fackliga organisationers, föräldrars och lärares. Många förslag handlar om att utveckla kvaliteten, om att göra skolan till en skola som bättre tillvaratar elevernas men även personalens intresse och förmågor. I denna bok hörs en annan röst om skolan, rösten av en personlig assistent som följt sin elev genom dennes hela skolgång. I denna sin roll får hon insyn i förhållanden som de flesta aldrig överblickar eller ens har en aning om. Hur upplever hon elevernas och personalens vardag på den stora arbetsplats som skolan utgör? Skolan har varit och är till stora delar en egen och sluten värld. Spontana kontakter eller besök från föräldrarna är sällsynta. I boken vill författaren naket och kritiskt bidra till debatten genom att glänta på skolans slutna dörrar. Bakom skolans slutna dörrar, en bok av debutanten Anette Evaldsson. Eftersom hon i grunden är förskollärare har hon förutom ett starkt engagemang för barn även förståelse för lärarens svåra situation i ett arbete fyllt av krav och förpliktelser. Bakom skolans slutna dörrar, 116 sidor limbunden.Bokförlaget Axplock
Box 100, 645 22 Strängnäs
Tel: 0152 15060   Fax: 0152 15140
E-post:  post@axplock.se      Hemsida:   www.axplock.se
Sedan 1982Bokförlaget Axplock
Box 100, 645 22 Strängnäs
Tel: 0152 15060   Fax: 0152 15140
E-post:  post@axplock.se      Hemsida:   www.axplock.se
Sedan 1982