Miljöpartiet de gröna

BAKSLAG FÖR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 13:43 CEST

Regeringens politik skapar en fortsatt utarmning av den biologiska mångfalden. Med den borgerliga regeringen har miljöarbetet helt tappat tempo, miljömålen kommer inte att nås, säger Tina Ehn, Miljöpartiets ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

- Pengar till skydd av biologisk mångfald minskar i regeringens budget. Anslaget som går till bland annat reservatsbildning minskas med 182 miljoner kronor. Takten i skyddet av skogen måste öka för att nå miljömålen, säger Tina Ehn.

- När priserna på skog och skogsfastigheter ökat rejält drar samtidigt regeringen ned satsningarna på inköp. Pengar för skogsskydd skulle behöva öka bara för att behålla samma takt i skyddsarbetet, säger Tina Ehn.

- Regeringen drömmer om att de ska hitta några andra, ännu okända, sätt att skydda skogen. Under tiden ökar avverkningar av skyddsvärd skog och omistliga naturvärden går förlorade, säger Tina Ehn.

- Konstigt nog påstås det i budgeten att den biologiska mångfalden ska ses som en hörnsten i regeringens miljöpolitik. Eftersom denna hörnsten är så klen finns en klar risk för att hela bygget rasar, säger Tina Ehn.

Kontakt: Tina Ehn, 070-229 08 01
Maria Gardfjell, pressekreterare, 070-301 19 64