Sveriges Byggindustrier

Bakslag i kampen mot ekonomisk brottslighet

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 13:52 CEST

För tio år sedan inledde vi på allvar kampen mot svartarbete och övrig ekonomisk brottslighet i byggbranschen. Vi har argumenterat för realistiska lösningar som motverkar oseriösa företag och stärker den sunda konkurrensen.

- Vårens besked från regeringen att det inte blir en lag om en enkel månadsrapportering blev ett bakslag i vår strävan efter ordning och reda på byggarbetsplatserna men vi fortsätter vårt arbete, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, för Byggbranschen i samverkan (BBIS).

Nätverket Byggbranschen i samverkan (BBIS) verkar för effektivare myndighetskontroller, enkla månadsvisa kontrolluppgifter av lön och skatt på individnivå inom byggbranschen, närvaroliggare, oannonserade arbetsplatsbesök och registrering av utländska företag hos Skatteverket med hjälp av identitetskontroller genom branschens ID06-system. Det är svårt att få stopp på den ekonomiska brottsligheten i byggbranschen utan en starkare lagstiftning. Långt ifrån alla företag och personer som fuskar omfattas av branschens kollektivavtal.

- Som det ser ut nu kommer Finansdepartementet förhoppningsvis att återkomma med ett nytt och förenklat lagförslag om månadsrapportering inom byggbranschen under hösten. Ett förslag som gör att vårt viktiga arbete kan fortsätta, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna.

Samtidigt visar en ny SIFO-undersökning att tre av fyra gymnasieelever bojkottar svartarbete. Men hälften av dem tror fortfarande att det ändå förekommer svartjobb när privatpersoner renoverar.

- Det är viktigt med information i skolorna. Ungdomarna som ska ut i byggbranschen bär med sig nya attityder som kommer att bidra till att stoppa oseriös verksamhet, säger Ola Månsson.

Tidigare framgångar med att åstadkomma förändring har byggt på att agera gemensamt i hela byggbranschen i viktiga frågor. Ett exempel är ROT-avdraget som inneburit fler vita jobb. Det är givetvis helt oacceptabelt att det förekommer bedrägerier med ROT-avdrag och att skattemedel därmed används felaktigt. Det riskerar dessutom att slå ut seriösa företag från marknaden. Det är viktigt att behålla ROT-avdraget och säkerställa effekten detta har på att motverka svartjobb. Branschen har lämnat konkreta förslag till hur utbetalningskontrollen kan stärkas och Finansdepartementet har tillsatt en utredning med syfte att förbättra systemet.

För ytterligare information:
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04,
Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, 070-534 95 38

Nätverket Byggbranschen i samverkan: Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskin­entreprenörerna, Målareförbundet, Målaremästarna, Plåtslageriernas riksförbund, Seko, Sveriges Byggindustrier, Elektrikerna och VVS-företagen, se byggbranschenisamverkan.se samt www.renbyggbransch.nu

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org