Rentokil Initial

​Bakterier – det du inte vill veta men alla bör känna till

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2016 14:41 CEST

En vuxen människa bär runt på tiotals trillioner bakterier invärtes, ungefär 1,5 kilo närmare bestämt. Det är helt normalt och dessutom är många av bakterierna livsnödvändiga för oss. Vi lever i symbios med dem men är det fel bakterier på fel plats så kan det bli farligt. Ju mer vi vet om bakterier desto bättre kan vi hålla dem i schack.

Bakterier och virus muterar sig snabbt och konstant. Det innebär att nya former som vi inte är immuna mot eller kan medicinera oss mot hela tiden utvecklas.

Bakterier som alstrar sjukdomar kallas patogener och orsakar t.ex. sjukdomar som stelkramp och tuberkulos. Även de flesta diarréer och lunginflammationer orsakas av bakterieangrepp.

Under rätt omständigheter som temperatur och fuktighet, resulterar i att bakterieceller delar sig var tjugonde minut. Det betyder att på bara 6-7 timmar skapas över en miljon bakterier från en enda bakterie.

En ”toalettnysning” innehåller cirka en miljon bakterier

Mängden bakterier i en människas avföring ligger på mellan 10 – 100 millioner per gram (torrvikt). När du spolar efter ett toalettbesök ”nyser” toaletten ut cirka en miljon bakterier i form av mikroskopiska droppar som innehåller avföring och urin.

De minsta dropparna är så små att de blir hängande i luften i flera timmar. Med luftens hjälp kan de sprida sig så långt som upp till sex meter från källan.Går du ut från toaletten utan att tvätta händerna eller efter en slarvig handtvätt, fortsätter med all säkerhet några av bakterierna sin resa med din hjälp.

Se upp för smuts som luktar illa

Om vi inte tvättar oss börjar vi lukta, vilket till stor del beror på bakterierna som växer på oss.

Om du får fel sorts bakterier i ett sår, växer de och börjar lukta och om du då inte åtgärdar problemet så kan det få allvarliga konsekvenser.

Bra handhygien bryter smittkedjan

Inom vården räddar god handhygien liv och i skolor och förskolor minskar det smittspridningen. På arbetsplatsen räcker det med en handskakning för att sprida smitta vidare mellan kollegor.

Att ha en bra handhygien bryter smittkedjan och innebär lägre vårdkostnader och kan till och med minska användandet av antibiotika i samhället.

– Det allra viktigaste är att tvätta händerna noga. Under minst tjugo sekunder bör man tvåla in och gnugga händerna ordentligt. Många har med handdesinfektion när de går ut för att skydda sig från förkylningar och kräksjuka, men det räcker inte. Handdesinfektion kan användas som ett komplement till handtvätten – men aldrig ersätta den, säger Ingalill Karlsson, kategoriansvarig på hygienföretaget Initial.

Fakta

  • En vuxen människa bär runt på tiotals trillioner bakterier invärtes vilket motsvarar cirka 1,5 kilo.
  • Mängden bakterier i en människas avföring ligger på mellan 10 – 100 millioner per gram (torrvikt).
  • Det finns 10 gånger fler bakteriella celler i och på våra kroppar än våra egna celler.
  • Bakterier är så viktiga för oss att forskare undersöker hur de kontrollerar vår hälsa och t.o.m. vår vikt.
  • Under rätt omständigheter kan bakterieceller dela sig var tjugonde minut. Det betyder att på bara 6-7 timmar skapas över en miljon bakterier från en enda bakterie.


Om Initial Hygien
Initial är världsledande inom hygientjänster med verksamhet i över 40 länder spritt över hela världen.
Initial erbjuder miljövänliga och innovativa servicelösningar till stora och små företag inom en rad olika branscher, inklusive offentliga förvaltningar och skolor.Utbudet omfattar tjänster och produkter inom hand- och toaletthygien. www.initial.se

Rentokil Initial är en världsledande serviceleverantör inom växtinredning och frukt, textil, hygien och skadedjurskontroll och bedriver verksamhet i mer än 50 länder i Europa, Nordamerika, Asien samt Afrika. Företaget har cirka 60 000 anställda och är börsnoterat på London Stock Exchange.

Rentokil Initial i Sverige opererar under varumärkena Rentokil, Initial och Ambius. Mer information finns på www.initial.sewww.rentokil.se och www.ambius.se