Arbetslivsinstitutet

Balans mellan belöning och belastning skapar flest nöjda medarbetare

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 13:19 CEST

I många arbetsmiljöundersökningar svarar 70-80 procent att de är nöjda med sitt arbete - medan de samtidigt uttrycker missnöje med sina arbetsförhållanden.
Nöjda medarbetare finner balans mellan belöning och belastning i arbete och deltar aktivt själva i att skapa dessa förutsättningar. Det visar en undersökning från Arbetslivsinstitutet av 6 000 anställda inom den offentliga sektorn.

I Arbetslivsinstitutets nya antologi Villkor i arbete med människor – en antologi om human servicearbete beskriver Eva Månsson från Arbetslivsinstitutet i Malmö nöjdas och missnöjdas arbetsupplevelser.

– Två av de viktigare slutsatserna man kan dra av resultaten från undersökningen är att de nöjda tar tag i svårigheter som dyker upp medan de missnöjda försöker härda ut, säger Eva Månsson.

En organisation med värderingar och målsättning som stämmer överens med förväntningarna hos de anställda ger nöjda medarbetare. Om förväntningarna inte infrias eller förändras finns en uppenbar risk att nöjda lämnar verksamheten.

En arbetsledning som kan fungera som översättare, motiverare, bekräftare och i vissa fall som broms för de anställda ses som en av de värdefullaste förutsättningarna.

– Detta underlättas av ett genuint personalintresse, säger Eva Månsson.

Antologin, som finns att beställa eller ladda ner på www.arbetslivsinstitutet.se, handlar om villkoren i offentligt tjänstearbete och vilka känslor som är förknippade med att arbeta med människor.


Ytterligare frågor: Eva Månsson, 040-10 95 22, 070-729 9532
eva.mansson@arbetslivsinstitutet.se


Pressekreterare Judit Hadnagy
Telefon 08 - 619 67 21, 070 - 533 2171
judit.hadnagy@arbetslivsinstitutet.se