Statistiska centralbyrån, SCB

Balansstatistik, 2:a kvartalet 2010: Stabilt andra kvartal för icke-finansiella företag

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 09:44 CEST

För tabeller och diagram, vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____300577.aspx

De icke-finansiella företagens finansiella tillgångar och skulder låg kvar på ungefär samma nivåer under andra kvartalet 2010 jämfört med första kvartalet. Företagens koncernlån mot utlandet visade samma tendens, efter att ha haft en stigande utveckling sedan 2004.

Det andra kvartalet 2010 kännetecknades av stabilitet i de finansiella posterna i balansräkningarna hos de icke-finansiella företagen i Sverige. De finansiella placeringarna i certifikat och aktier låg på ungefär samma nivå som första kvartalet. Företagens finansiering via långa och korta banklån och emittering av företagsobligationer hade också en stabil utveckling.


Stigande trend för koncernlån mot utlandet

I balansstatistiken ingår lån mot koncernföretag i utlandet. I detta pressmeddelande har vi valt att titta på en längre tidsserie för ut- och upplåning mot utländska koncernföretag.

Både på tillgångs- och skuldsidan har de utländska koncernlånen uppvisat en stigande trend under den här dryga sexårsperioden. Uppgången bröts dock andra kvartalet 2009. Under hela 2009 fortsatte sedan minskningen på både tillgångs- och skuldsidan. Nedgången blev kraftigast på tillgångssidan, där koncernutlåningen minskade med nästan 20 procent under de tre sista kvartalen 2009. Upplåningen från koncernföretag i utlandet minskade under samma period med knappt 10 procent. Första kvartalet 2010 vände utvecklingen åter uppåt för skuldsidan, som ökade med 13 procent mellan fjärde kvartalet 2009 och första kvartalet 2010. Tillgångssidan hade en betydligt svagare ökning första kvartalet 2010. Mellan första och andra kvartalet 2010 var både upp- och utlåningen mot koncernföretag i utlandet i stort sett oförändrad.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande publiceras 2010-12-16 kl. 09.30.


Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 ÖREBRO
Fax 019-17 69 24

Förfrågningar

Barbro von Hofsten
Tfn 019-17 67 24
E-post barbro.vonhofsten@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.